Darowizna udziałów

DAROWIZNA W FORMIE UDZIAŁÓW

Czy wspólnik spółki ma możliwość podarowania swoich udziałów? Czy prawo pozwala na takie działanie?  Sprawdźmy!

Po pierwsze – bez zgody spółki nic się nie uda!

Przed podarowaniem swoich udziałów wspólnik musi sprawdzić czy umowa spółki nie zakazuje tej czynności. Umowa spółki może mówić o tym, że zbycie udziałów możliwe jest tylko w obrębie istniejących już wspólników. Obowiązkiem darczyńcy jest uzyskanie zgody zarządu spółki na przekazanie swoich udziałów obcej osobie.

Po drugie – umowa to rzecz święta!

Darczyńca powinien oświadczyć o dobrowolnej chęci pozbycia się swoich udziałów na piśmie w formie aktu notarialnego.
Pamiętajmy jednak o tym, że jeżeli ten warunek nie zostanie dopełniony, to darowizna jest nadal ważna.

Po trzecie – poinformowanie spółki to obowiązek darczyńcy!

Darczyńca ma obowiązek poinformowania spółki o ilości przekazanych udziałów i o zawarciu w związku z tym umowy. Od momentu poinformowania wspólników spółki o dokonanej czynności nabywca może brać udział w zgromadzeniu wspólników.

Po czwarte – aktualizacja danych!

Po zawarciu umowy i dokonaniu wszelkich formalności przyszedł czas na uaktualnienie zmian, które zaszły w spółce. Chodzi tutaj głównie o Księgę udziałów. Powinna ona zawierać wszystkie istotne dane na temat nowego wspólnika oraz informacje o ilości nabytych przez niego udziałów. Ważnym obowiązkiem wspólników jest zgłoszenie wszystkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po piątek – nie zapomnij o podatku!

Czynność jaką jest nabycie udziałów przez osobę fizyczną w formie darowizny opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn – opłacenie jest obowiązkiem obdarowanego.