Czym jest numer PKD dla spółki?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności obejmuje wszystkie osoby, które decydują się na otworzenie własnej firmy. Podział działalności gospodarczych umożliwia ich dokładną analizę oraz gromadzenie danych statystycznych.

Przedsiębiorcy wybierają numer PKD poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do CEIDG jest równe z podaniem nazwy podklasy, a także pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi odpowiednio dobrać kody PKD. Muszą one pasować do profilu wykonywanej działalności.

Warto wcześniej przemyśleć sprawę wyboru odpowiednich numerów PKD, ponieważ każda późniejsza zmiana wymaga aktualizacji wpisu do CEIDG.

Uwaga!
Art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej przewiduje odpowiedzialność karną w przypadku przekazywania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.