Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej?

Nie ma przeszkód, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się wspólnikiem spółki jawnej. Czy jednak to się opłaca?

Spółka jawna jest spółką osobową, która może być założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób. Konstrukcja spółki jawnej jest nietypowa, rzadko spotykana w obrocie. Zazwyczaj myśląc o spółce jawnej myślimy o spółce jawnej osób fizycznych, jednak jej wspólnikami mogą być również osoby prawne.

Czym charakteryzuje się spółka jawna, w której wspólnikiem jest spółka z o.o.?
1. Odpowiedzialność wspólników – W spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem. Oznacza to, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada również spółka z o.o., jako jej wspólnik.
2. Opodatkowanie – Spółka jawna jest transparentna podatkowo, co oznacza, że nie płaci podatku dochodowego. Podatnikiem podatku dochodowego są w takiej spółce jedynie wspólnicy, w tym spółka z o.o..
3. Prowadzenie księgowości – Należy pamiętać o tym, że jedynie spółki jawne osób fizycznych mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów i tylko pod warunkiem, gdy ich przychód nie przekroczy 1 200 000 euro rocznie. Natomiast spółki jawne, w których choćby jednym ze wspólników jest osoba prawna są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości (bez względu na wysokość przychodów).

Wiele osób często zastanawia się czy jednoosobowa spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej. Nie ma przeszkód, aby taka działalność gospodarcza została wspólnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button
Teraz pakiet REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. + KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY tylko 999 PLN