Czy śmierć przedsiębiorcy to koniec firmy?

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jednocześnie formalnie umiera także jego firma.

Jednoosobowe działalności gospodarcze odgrywają ogromnie ważną rolę na polskim rynku. Znacząco wpływają na PKB naszego kraju, gospodarkę krajową oraz rynek pracy.

Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej każdego roku napływają setki nowych zgłoszeń, dotyczących wykreślenia firmy z rejestru z powodu śmierci jej właściciela. Problem ten prawdopodobnie będzie narastał ze względu na coraz mocniej starzejące się społeczeństwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, jak ważna jest zmiana istniejących przepisów w tym zakresie, tak aby firma po śmierci właściciela mogła nadal funkcjonować. Będzie to bardzo korzystne zarówno dla polskiej gospodarki, jak i spadkobierców działalności.

Nowe przepisy mają wprowadzić funkcję “zarządcy sukcesyjnego”, który mógłby nadal prowadzić firmę w przypadku śmierci właściciela. Zmiany mają zostać wprowadzone także w zwolnieniu z podatku od spadków.