Czy można otworzyć spółkę z o.o. z obcokrajowcem?

W dzisiejszym świecie współpraca z obcokrajowcem w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to duża korzyść dla obydwu stron. Automatyzacja i technologia umożliwia przedsiębiorcom prowadzić dowolne przedsięwzięcie z ludźmi z drugiego końca świata, bez obowiązku wychodzenia z domu. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy czy rzeczywiście jest możliwe założenie przedsiębiorstwa ze wspólnikiem, który nie jest obywatelem RP.

Według ustawy wyróżnia się 3 grupy cudzoziemców:

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
  • cudzoziemcy posiadający tytuł prawny do pobytu na terytorium RP
  • pozostali cudzoziemcy

W kwestii prawnej obcokrajowcy należący do pierwszej grupy, czyli zamieszkujący terytorium należące do UE nie mają ograniczeń co do prowadzenia własnej firmy w Polsce. Inaczej sprawa wygląda w drugiej kategorii, ponieważ według ustawy, aby założyć biznes na terytorium RP cudzoziemcy muszą posiadać tytuł prawny do pobytu – w postaci zezwolenia, zgody, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub Karty Polaka.

Po otrzymaniu dokumentu, który umożliwia w pełni legalny pobyt w kraju nie stoi już nic na przeszkodzie, aby utworzyć współpracę z obcokrajowcem.