Czy firma musi mieć siedzibę?

Zgodnie z przepisami z 2018 roku, zmienił się sposób wypełniania formularza CEIDG-1 przeznaczonego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W miejscu przeznaczonym na podanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej możemy wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”. Wybranie takiej możliwości sprawi, że publicznie dostępny będzie jedynie adres korespondencyjny. A co z kontaktem z urzędami? Jako właściwy w tej sytuacji zostanie adres zamieszkania przedsiębiorcy. Oczywiście nadal możemy wskazać konkretny adres prowadzenia działalności gospodarczej.

Od 2019 roku firma musi mieć siedzibą. Może to być wynajęte biuro, biuro we własnym lokalu użytkowym, a także własne mieszkanie. To ostatnie rozwiązanie najczęściej wybierają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki temu można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją lokalu do kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście dotyczy to przestrzeni, która jest wyodrębniona na potrzeby działalności gospodarczej. Zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy będą musieli też zapłacić wyższy podatek od tej nieruchomości.

Prawo mówi tylko o tym, że firma musi mieć siedzibę. Siedziba i adres firmy muszą być wpisane w rejestrze CEiDG albo w KRS. Jeśli firma jest jednoosobowa, to musi być także wpisane miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Czasem specyfika działalności mówi o tym, że będą to dwa adresy.