Ryczałt w 2022 roku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uznawany za jedną z prostszych form na prowadzenie rozliczeń podatkowych. Polega on na tym, iż podatek w konkretnej ustalonej kwocie płaci się od przychodów, które nie zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Z kolei stawki podatku są uzależnione wyłącznie od rodzaju prowadzonej działalności.

Warto pamiętać o tym, iż nie każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z formy opodatkowania, którą jest ryczałt ewidencjonowany. Jest ona bowiem skierowana w głównej mierze do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, a także wspólników spółek cywilnych oraz spółek jawnych.

Ryczałt nie daje przedsiębiorcom możliwości odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania. Stąd przekonanie, że forma ta nie będzie korzystna dla przedsiębiorców, którzy w swoim biznesie posiadają niezbyt wysoką marżę. Z kolei w przypadkach, kiedy dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności przekroczą 1 mln złotych/rok, wówczas nadwyżka zostaje obciążona podatkiem w wysokości 4%.

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku zdecydują się na rozliczanie poprzez ryczałt, wysokość składki będzie uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia, które ustalane jest w ostatnim kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, jak również od wysokości przychodów osiąganych w ciągu roku.

Sposoby elektronicznej rejestracji spółki

Od 2021 roku przedsiębiorcy mają możliwość założenia spółki wyłącznie z wykorzystaniem elektronicznych systemów. Rejestracja tradycyjna z wykorzystaniem papierowych wniosków już nie obowiązuje. Jakie są sposoby elektronicznej rejestracji spółki?

Wybór właściwego systemu założenia spółki ma wpływ na późniejsze funkcjonowanie podmiotu na rynku.

Przedsiębiorcy mają do wyboru system PRS oraz S24. Czy one się różnią? Jaki sposób elektronicznej rejestracji będzie korzystniejszy?

  1. PRS

System PRS (Portal Rejestrów Sądowych) został uruchomiony w lipcu 2021 roku. PRS umożliwia rejestrację spółki z opracowaniem indywidualnych zapisów umowy.

  1. S24

Ten sposób najczęściej wybierany jest przez osoby, które chcą szybko dopełnić procedury rejestracyjnej. W tym przypadku korzystamy z gotowego wzorca umowy bez możliwości wprowadzania zmian zapisów.

Wybór właściwego systemu do rejestracji spółki uzależniony jest od indywidualnych preferencji przyszłych przedsiębiorców.

Ważne kwestie w funkcjonowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna ostatnio stała się bardzo popularną formą prowadzenia działalności. Coraz więcej osób decyduje się na jej założenie (w związku z wprowadzeniem przepisów Nowego Ładu). Czy spółka komandytowo-akcyjna jest właściwym rozwiązaniem? Jakie wady posiada spółka komandytowo-akcyjna?

W SKA występuje co najmniej dwóch wspólników:
komplementariusz → nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania
akcjonariusz- brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki

Ważne kwestie w funkcjonowaniu spółki komandytowo-akcyjnej – zwróć uwagę na wady SKA:
1. Wysokość kapitału zakładowego na poziomie minimalnym 50 000 zł.
2. Brak możliwości rejestracji w S24.
3. Wysoka odpowiedzialność komplementariusza.
4. W określonych przypadkach konieczność rozwiązania spółki w momencie śmierci jedynego komplementariusza.
5. Konieczność zachowania formy aktu notarialnego w przypadku protokołów walnego zgromadzenia co generuje wyższe koszty prowadzenia działalności.
6. Obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Konieczność skorzystania z kompleksowej obsługi prawnej.
8. Skomplikowana procedura likwidacji spółki.
9. Obowiązek posiadania strony internetowej.
10. Zmiana kapitału zakładowego z obowiązek aktualizacji zapisów umowy spółki.

Przed wyborem spółki komandytowo-akcyjnej jako podstawy prowadzonej działalności warto dokonać niezbędnej analizy pod kątem branży oraz wielkości planowanego biznesu.

Call Now Button