PSA a spółka z o.o. – co je łączy, a co dzieli?

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej już sama nazwa wskazuje, że charakteryzuje się prostotą i dotyczy to zarówno założenia, jak i następnie jej prowadzenia. Jak wiadomo do momentu wprowadzenia owej spółki, to spółka z o.o. cieszyła się mianem formy prowadzenia działalności, która jest dla przedsiębiorców najbardziej przychylna.

PSA a spółka z o.o. – kapitał w spółce

Prosta Spółka Akcyjna oferuje przedsiębiorcom luźne dysponowanie kapitałem własnym. Kapitał akcyjny P.S.A. nie jest stały i może podlegać pod różnego rodzaju modyfikacje. Jedna z jego części może również zostać zadysponowana na wypłatę dla akcjonariuszy. Z kolei w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał jest stały.

PSA a spółka z o.o. – zakładanie spółki

Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w prostej spółce akcyjnej możliwe jest jej założenie w każdym celu, który dopuszcza polskie prawo. Sposób założenia owych spółek także jest podobny, a mianowicie umowa w formie aktu notarialnego lub online, a nazwa może być dowolna.

PSA a spółka z o.o. – podstawowa różnica

Podstawową różnicą pomiędzy spółką z o.o., a PSA jest kwestia wkładów na pokrycie praw udziałowych. W spółce z o.o. wkład ten musi mieć zdolność bilansową, czyli konieczne jest wykazanie jego wartości w pieniądzu (nawet wówczas, gdy mowa o wkładach niepieniężnych). Wiążę się to z tym, iż polskie prawo nakazuje, aby w spółce z o.o. kapitał nie był niższy niż 5 000 zł, który jest niezbędny do tego, aby taka spółka mogła powstać. Z kolei w PSA nie ma takiego warunku, co automatycznie oznacza, iż nie stanowi on części kapitału akcyjnego.

Jeśli zatem są Państwo zainteresowani założeniem spółki z o.o., bądź prostej spółki akcyjnej – ZAPRASZAMY!

Zapoznaj się również z:
Rejestracja prostej spółki akcyjnej  – sprawdź jak powinna być prawidłowo przeprowadzona procedura rejestracji prostej spółki akcyjnej.
Sposoby elektronicznej rejestracji spółki – przekonaj się o tym, że założenie spółki może być szybkie i przyjemne przy skorzystaniu z rejestracji spółki online.
Podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet – sprawdź dlaczego przydatny okazuje się podpis elektroniczny przy zakładaniu spółki przez Internet.

Zgłoszenie uzupełniające po rejestracji spółki

Obecnie możliwa jest wyłącznie elektroniczna rejestracja spółek w KRS. Wszelkie procedury związane z uzyskaniem wpisu w rejestrze zostały zoptymalizowane i zautomatyzowane. Prawie wszystkie czynności związane z rozpoczynaniem prowadzenia działalności w formie spółki, można wykonać w systemie online – od sporządzenia umowy spółki, aż po uzyskanie dla niej numeru NIP czy REGON.
W kwestii ubiegania się o nadanie numeru identyfikacji podatkowej czy REGON sprawa jest prosta. Po otrzymaniu wpisu dane przekazywane są automatycznie do odpowiednich instytucji, które same generują numery.

Obowiązkiem, którego nie da się dopełnić “przy okazji” składania wniosku o rejestrację jest złożenie danych uzupełniających, w których podaje się następujące dane:

1. Dla Urzędu skarbowego:

 • skróconą nazwę spółki i jej dane kontaktowe,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adres miejsc prowadzenia działalności,
 • dane potwierdzające dokumentację rachunkową,
 • dane podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji rachunkowej,
 • miejsce przechowywania dokumentacji księgowej,
 • dane osobowe i kontaktowe oraz identyfikatory podatkowe wspólników.

2. Dla GUS:

 • dane kontaktowe
 • przewidywaną liczbę zatrudnianych pracowników,
 • ogólną powierzchnię gospodarstw rolnych i użytków rolnych,
 • formę własności (na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału).

3. Dla ZUS:

 • skróconą nazwę spółki,
 • adres prowadzenia działalności i adres korespondencyjny,
 • datę powstania obowiązku płacenia składek ZUS,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • dane poszczególnych wspólników.

Ryczałt w 2022 roku

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uznawany za jedną z prostszych form na prowadzenie rozliczeń podatkowych. Polega on na tym, iż podatek w konkretnej ustalonej kwocie płaci się od przychodów, które nie zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Z kolei stawki podatku są uzależnione wyłącznie od rodzaju prowadzonej działalności.

Warto pamiętać o tym, iż nie każdy przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z formy opodatkowania, którą jest ryczałt ewidencjonowany. Jest ona bowiem skierowana w głównej mierze do osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, a także wspólników spółek cywilnych oraz spółek jawnych.

Ryczałt nie daje przedsiębiorcom możliwości odliczenia od przychodów kosztów ich uzyskania. Stąd przekonanie, że forma ta nie będzie korzystna dla przedsiębiorców, którzy w swoim biznesie posiadają niezbyt wysoką marżę. Z kolei w przypadkach, kiedy dochody osiągnięte z tytułu prowadzonej działalności przekroczą 1 mln złotych/rok, wówczas nadwyżka zostaje obciążona podatkiem w wysokości 4%.

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku zdecydują się na rozliczanie poprzez ryczałt, wysokość składki będzie uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia, które ustalane jest w ostatnim kwartale poprzedniego roku kalendarzowego, jak również od wysokości przychodów osiąganych w ciągu roku.

Call Now Button