BŁĘDY – SPRAWOZDANIA FINANSOWE

POMYŁKI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Każdy z nas ma prawo do błędów, jednak nie każdy może sobie na nie pozwolić. Doświadczenie i wiedza powinny pomóc nam uniknąć owych potknięć.  Lepiej znać popularne błędy i starać się od nich ustrzec, niż później narazić się na ewentualne straty.

Błędy powtarzają się w wielu sprawozdaniach. Często są nie zauważane przez osoby je sporządzające.

Najpopularniejsze błędy to:

  1. zatajenie środków trwałych, które są wykorzystywane na podstawie umów leasingu i umów o podobnym charakterze,
  2.  brak informacji na temat zabezpieczeń i ograniczeń dotyczących posiadanego majątku trwałego,
  3. kierowanie się ogólnymi zasadami podatku kwalifikowania majątku do środków trwałych, wycenie amortyzacji, a nie regulacjami rachunkowymi,
  4. określanie zasad rachunkowości w stosunku do zasad podatkowych, a nie zasad opierających się na ustawie o rachunkowości,
  5. nie stosowanie się do zasad własnej polityki rachunkowości (zasad podat. w zakresie kwalifikowania składników jako majątku trwałego i szacowania okresu ekonomicznej użyteczności),
  6. określenie okresu amortyzowania leasingowego składnika majątku na okres trwania umowy,
  7. zbyt wysokie aktywowanie kosztów, gdy wynik finansowy jest słaby ( nawet jeśli środki nie spełniają definicji aktywów),
  8. zaniedbywanie lub całkowity brak corocznej inwentaryzacji środków trwałych w budowie,
  9. brak dokonywania testu pod kątem utraty wartości składników rzeczowych aktywów trwałych

Nikt nie jest idealny i każdy może popełnić błąd. Jednak czy warto ryzykować, jeśli możemy zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty i starać się ich uniknąć?