Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Przeprowadzenie procedury zawieszenia działalności spółki z o.o. ma na celu dokonanie przerwy w jej działaniu na rynku. W ostatnim czasie za najczęściej występujące powody zawieszenia uznaje się problemy finansowe podmiotu, zmniejszony pobyt na usługi oraz produkty, niepewne rokowania spółki. Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Na samym początku warto zaznaczyć, że spółka w okresie zawieszenia nie ma prawa podejmować żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dopuszczalne jest jedynie podejmowanie działań zmierzających do wznowienia działalności lub zabezpieczeniu źródeł przychodów podmiotu.

W okresie zawieszenia spółki podmiot zobowiązany jest do uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz urzędowych.

Decyzja o zawieszeniu działalności spółki powinna zostać podjęta przez zarząd. W kolejnym etapie należy wypełnić oraz złożyć formularz KRS-Z-62 wraz z uchwałą zarządu oraz oświadczeniem o niezatrudnianiu pracowników.

Spółka może zostać zawieszona w okresie od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym okresie podmiot zostaje automatycznie wznowiony.

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.?

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.? Przedsiębiorcy często decydują się na założenie swojej firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy zalety spółki z o.o. przeważają nad negatywnymi skutkami wyboru tej formy prawnej?

Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych co oznacza, że osoby planujące otworzyć firmie w postaci tego rodzaju spółki zobowiązane są do pokrycia kapitału zakładowego w kwocie co najmniej 5000 zł. Podmiot może zostać założony zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. Warto jednak pamiętać o tym, że spółka nie można zostać założona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Dlaczego jest tak chętnie wybierana? Głównym powodem wyboru przyszłych przedsiębiorców jest z pewnością ograniczona odpowiedzialność wspólników. Nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki własnym majątkiem. W wyjątkowo poważnych sytuacjach do odpowiedzialności zostają pociągnięci członkowie zarządu – sytuacja występuje tylko wtedy, gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.

Jedną z korzyści wynikających z wyboru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że ten podmiot ma większą zdolność kredytową.

 

Jak wygląda procedura zakupu spółki z o.o.?

Co oznacza, że spółka z o.o. jest „czysta”?

Wiele osób decydujących się na podjęcie prowadzenia własnej działalności odrzuca założenie spółki, ponieważ nadal jej procedura kojarzy się z długotrwałym procesem rejestracji. Warto tutaj zaznaczyć, że istnieje możliwość założenia spółki za pośrednictwem systemu S24. W tej sytuacji otrzymujemy podmiot po 24h, który posiada pełną dokumentację.

Istotnie należy podkreślić, że wielu przedsiębiorców stanowczo wybiera rozwiązanie jakim jest zakup gotowej spółki. Często podkreślają, że liczy się dla nich „czysta historia spółki” – co to oznacza?

Czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że:

  • nie podejmowała żadnej działalności
  • nie posiada długów
  • nie jest powiązana umowami z innymi podmiotami
  • nie posiada zobowiązań względem ZUS, US

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem w przypadku zakupu spółki jest zdecydowanie się na podmiot, który został założony przez doświadczonych specjalistów, a następnie czekał „uśpiony” na nabywcę.

Call Now Button