Aport

APORT – forma pokrycia kapitału zakładowego

Jak już zapewne wiesz stworzenie firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z pokryciem obowiązkowego kapitału zakładowego – 5000 zł. I tutaj w tej kwestii możliwe są dwie opcje. Jakie? Sprawdź!

Pierwsza → pokrycie kapitału w postaci finansowej
Druga → pokrycie kapitału w postaci aportu

Czym jest aport?

Aport to wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej oznaczający wartość majątkową wnoszoną do spółki, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności).

Przykłady aportu:
* ruchomości,
* nieruchomości,
* wierzytelności,
* patenty,
* całość przedsiębiorstwa.

Do obowiązków wspólników należy wybór odpowiedniej formy pokrycia kapitału zakładowego.