Aktualizacje w KRS

Oferujemy profesjonalną aktualizację danych w KRS przeprowadzoną przez Internet. W imieniu Klienta dopełniamy wszystkich formalności, przygotowujemy oraz składamy wnioski do odpowiednich urzędów.

Aktualizacja danych KRS online oferta:

  • doradztwo w zakresie wszelkich modyfikacji w zakresie danych spółki
  • przygotowanie dokumentacji oraz formularzy aktualizacyjnych
  • dokonanie aktualizacji danych spółki w KRS

Zakres pomocy aktualizacji danych w KRS:

  • adresy do korespondencji członków zarządu i wspólników
  • PKD spółki
  • umowa spółki, zmiana zapisów
  • dane wspólników, członków zarządu

szczegółowych informacji udzielą nasi konsultanci.

W imieniu klienta dopełniamy wszelkich formalności – szybka aktualizacji danych spółki KRS.

_____________________________________

Oferujemy pomoc w dostosowaniu umowy spółki z o.o., aby ominąć niekorzystne przepisy Polskiego Ładu! Przeprowadzimy proces aktualizacji danych w KRS!

Koszt usługi to 790 zł

_____________________________________

 

Oferujemy kompleksową pomoc w sporządzeniu umowy sprzedaży udziałów w spółce.
Nasi specjaliści doradzą w kwestii zapisów umowy, zweryfikują dane do wprowadzenia w umowie, przygotują samą umowę sprzedaży udziałów oraz jej projekt wymagany podczas podpisywania w Kancelarii Notarialnej.

 

Aktualizacja danych KRS  to obowiązek zarówno każdego przedsiębiorcy, który dokonał zakupu gotowej spółki, jak i przedsiębiorcy, w którego firmie zaszła jakaś zmiana (np. zmiana adresu, nazwy, rachunku bankowego, miejsca przechowywania dokumentacji, liczby zatrudnionych czy wartości kapitału). Każda z tych zmian musi koniecznie zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Przedsiębiorcy często zapominają o dokonaniu zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub uważają, że dopełnienie tego obowiązku nie jest aż tak istotne. Ograniczają się oni do składania rocznych sprawozdań finansowych albo zgłaszają jedynie dane o charakterze konstytutywnym, tj. zmiana wysokości kapitału zakładowego. Jednak w przyszłości takie działanie może przynieść wiele problemów, z którymi ciężko będzie sobie poradzić.
Obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podlegają określone informacje dotyczące spółek, między innymi takie jak ich siedziba, wysokość kapitału oraz osoby albo organy uprawnione do reprezentacji. Informacje te są powszechnie dostępne, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Dane ujawnione w KRS muszą być aktualne i odpowiadać rzeczywistemu stanowi prawnemu i faktycznemu.

Ryzyko związane z niedokonaniem aktualizacji w KRS:
– brak wiedzy o toczących się postępowaniach;
– brak możliwości skutecznej obrony firmy;
– działania pełnomocników nie posiadające mocy prawnej;
– nieważność podjętych decyzji zarządu;

Sąd rejestrowy ma możliwość nałożenia sankcji na przedsiębiorców, którzy zaniedbują obowiązki związane z dokonaniem aktualizacji.
Oferujemy pomoc w dopełnieniu formalności związanych z aktualizacją wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Call Now Button