Aktualizacja w KRS!

AKTUALIZUJ DANE W KRS!

Każdy człowiek, który podejmuje się wyzwania jakim jest prowadzenie własnej działalności wie, że od tej pory ciążyć na nim będzie więcej obowiązków. Jednak nie zapominajmy, że aby dojść na sam szczyt, musimy najpierw pokonać górę. Dlatego też, aby osiągnąć sukces, musimy mieć silną motywację, która nie pozwoli odciągnąć nas od celu jakim jest własna firma. Jednym z ważnych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli po założeniu firmy nastąpiły zmiany np. z zarządzie lub składzie, to musi być to zgłoszone do KRS.
Chęć zaoszczędzenia czasu przez przedsiębiorców powoduje, że nie są oni chętni do wywiązywania się z tego obowiązku. Jeżeli muszą, to aktualizują tylko podstawowe dane, a nie przejmują się resztą. Jednak właśnie ta „reszta” może przysporzyć sporo problemów.

Do istotnych zmian należy adres. Jeżeli zmienił się on podczas trwania działalności, to konieczne jest zaktualizowanie go w KRS. Wszystkie wiadomości, informacje przesyłane są na adres, który widnieje w KRS, więc nie dopilnowanie tego obowiązku wiąże się z nieotrzymaniem korespondencji.

Zmiany w zarządzie także powinny zostać zaktualizowane, gdyż nie zrobienie tego prowadzić będzie do nieważnych umów czy też kontraktów.

Nie aktualizując danych w KRS sami sobie szkodzimy. Podmioty gospodarcze szukają informacji na temat danego przedsiębiorstwa właśnie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli nie chcesz sam zająć się aktualizacją danych w KRS, to warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, które dzięki swojemu doświadczeniu przeprowadzą cały proces bez komplikacji.

aktualizacja danych w KRS