AKT NOTARIALNY

AKT NOTARIALNY

Jest to szczególna forma dokumentu urzędowego. Potwierdza on dokonanie czynności prawnej. Sporządza się go wtedy, jeśli wymagany jest przepisem prawa lub jest wolą stron dokonujących określoną czynność prawną. Jeśli akt notarialny jest wymagany, a nie zostanie spisany, to powoduje to nieważność czynności prawnej i jej bezskuteczność.

Kto ma prawo sporządzić akt notarialny?

 • notariusz

Treść:

 • dokładna data sporządzenia aktu
 • miejsce sporządzenia aktu
 • dane dotyczące notariusza sporządzającego akt
 • adres siedziby kancelarii, w której sporządzono akt
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych biorących udział w akcie
 • dane dotyczące osób prawnych lub innych podmiotów, imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, przedstawicieli i ich pełnomocników, oraz innych osób, obecnych przy sporządzaniu aktu
 • oświadczenia stron
 • sporządzenie dokumentów dotyczących faktów i istotnych okoliczności, które zaszły podczas spisywaniu aktu
 • potwierdzenie odczytania, przyjęcia i podpisania aktu
 • podpisy osób biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu
 • podpis notariusza

 KIEDY SPORZĄDZA SIĘ AKT NOTARIALNY?