Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczona odpowiedzialnością są jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy chętnie wybierają tę formę prowadzenia działalności.Tworzone są przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Zasady funkcjonowania spółek z o.o. regulowane są w kodeksie spółek handlowych. Forma ta posiada wiele zalet.

Pierwszą z zalet będą niskie koszty założenia spółki z o.o. wiążące się z podpisaniem aktu notarialnego, wniesieniem kapitału zakładowego (min. 5 tys zł) oraz rejestracją spółki w KRS. Za kolejny plus można uznać, to że numery tj. NIP i REGON nadawane są w kilka dni po rejestracji w KRS. Niewątpliwie zaletą jest niski kapitał zakładowy oraz możliwość założenia spółki przez jedną osobę. W przypadku gdy spółka składa się z kilku wspólników, pokrywają oni zadłużenie tylko do wysokości wniesionych wkładów. Od jakiegoś czasu istnieje również możliwość założenia spółki przez internet co jest idealną alternatywą do tradycyjnej formy jej rejestracji.