Obowiązki właściciela spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną. Właściciele firm często wybierają ten podmiot, ponieważ kusi on swoją atrakcyjnością, głównie pod względem ograniczonej odpowiedzialności wspólników. To bardzo ważna kwestia, która nie naraża prywatnych majątków wspólników w przypadku upadłości spółki.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w sposób tradycyjny oraz przez Internet.

Bardzo ważną kwestią zwiększającą szansę na sukces spółki jest to, aby wszystkie obowiązki księgowe, prawne oraz podatkowe były wykonywane rzetelnie oraz terminowo.

Do czego m.in. zobowiązani są właściciele spółek z o.o.?

– prowadzenia księgowości w formie pełnej;
– dokonywania rozliczeń podatkowych;
– stosowania się do zasad wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
– pokrycia udziałów w odpowiednim czasie;
– dokonywania dopłat w stosunku do udziału;

Zawartość wniosku rejestrowego spółki z o.o.

Jak zapewne wiesz, aby spółka z o.o. mogła rozpocząć swoją działalność, musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest pewnym rodzajem rejestru publicznego, którym zarządzają Sądy Rejonowe wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jednak, aby dokonać rejestracji, niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, w którym powinny znaleźć się dane takie, jak:
– nazwa zakładanej spółki z o.o.,
– siedziba oraz adres spółki,
– przedmiot prowadzonej działalności,
– wysokość wniesionego kapitału,
– imiona, nazwiska i adresy członków zarządu,
– sposób reprezentowania spółki przed urzędami,
– dane osobowe członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
– czas na jaki założona została spółka (nieobowiązkowo).

Jeżeli wniosek ten został uzupełniony, to należy również pamiętać o tym, aby dołączyć do niego następujące załączniki:
– KRS-W3, który jest wnioskiem głównym dotyczącym rejestracji spółki z o.o.,
– KRS-WE, który zawiera informacje na temat wspólników spółki z o.o.,
– KRS-WK, który zawiera informacje na temat organów spółki lub jej reprezentantów,
– KRS-WL, który zawiera informację na temat prokurentów,
– KRS-WM, który zawiera informacje o przedmiocie prowadzonej działalności.