Członek zarządu spółki z o.o., a składki ZUS

Członkowie zarządu zgodnie z Kodeksem spółek handlowych powoływani oraz odwoływani są uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej.
Co ważne, powołanie członka zarządu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkiem zarządu stosunek ten może mieć charakter bardziej organizacyjny.
Obowiązek regulacji składek na ubezpieczenie społeczne posiada wspólnik spółki z o.o. pełniący funkcję członka zarządu na takich samych zasadach co osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Członkowie zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie zarówno w akcie powołania, jak i zawarcia odpowiedniego stosunku pracy pomiędzy spółką, a członkami zarządu.
Obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają pracownicy i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczeniu usług.
W zależności od tego w jakiej formie wypłacone są należności dla zarządu, czy na podstawie umowy o pracę bądź powołania, należy obliczyć w różny sposób zaliczkę na podatek dochodowy.

Czy warto zostać vatowcem?

Osoby decydujące się na otworzenie spółki bardzo często zastanawiają się, czy warto wpisać swoją działalność do rejestru VAT, a więc czy zostać płatnikiem podatku od towarów i usług.
Cóż odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, jaką formę przedsięwzięcia zamierzamy poprowadzić oraz jego aktywności.

Wpis do VATu jest niezwykle korzystny jeżeli planujemy duże i regularne inwestycje. Wówczas obniżamy je o 23% (wysokość podatku VAT) oraz 18% podatku dochodowego (jeżeli inwestycję zamieścimy w kosztach).
VAT będzie również bardzo opłacalny, jeżeli większość naszych klientów również jest płatnikami tego podatku. W przeciwnym razie staniemy się mało atrakcyjni pod względem ceny oferowanych przez nas towarów bądź usług.

Zasadniczą wadą podatku VAT są jego skomplikowane i trudne do zrozumienia przepisy. Ponadto zmiany, które weszły w życie 1. stycznia 2017 roku znacznie utrudniły uzyskanie wpisu do tego rejestru. Aktualnie przedsiębiorcy pragnący zostać podatnikami VATu muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nich wysokiej kaucji rejestracyjnej (od 20 000 zł do 200 000 zł), a nawet kategoryczną odmową.

Spółka offshore

Spółka offshore to typ osób prawnych, zakładanych w tak zwanych rajach podatkowych. Miejsca, w których możemy założyć taki podmiot to przede wszystkim: Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Nevis, Panama, Samoa, Seszele, St. Vincent oraz Wyspy Marshalla.

Offshore zapewnia między innymi obniżenie, a nawet całkowite uniknięcie opodatkowania oraz osiągniecie większego zysku, dzięki finansowaniu transakcji przez spółkę bezpodatkową.

Co ważne w rajach podatkowych obecny jest wysoki poziom poufności. Oznacza to, że dane właściciela spółki przechowywane są w pliku Agenta Rejestrowego, któremu zabrania się ujawniania tych informacji osobom trzecim, w tym również urzędom innych państw.

Czasem zdarzają się sytuacje, w których firma za granicą musi dysponować większą wiarygodnością. W tym celu warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z czystą historią gospodarczą.
Spółki offshore mają prawo do zakładania rachunków bankowych w bankach światowych. W przypadku Polski banki wprowadzają jednak liczne utrudnienia w otwieraniu kont firmom ze strefy offshore.

Zobacz dlaczego warto założyć firmę -> klik