Największa zaleta spółki z o.o.

Większość przedsiębiorców decydujących się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością robi to ze względu na jej największą zaletę, którą jest jak sama jej nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. To jedna z podstawowych zasad konstrukcyjnych spółki z o.o. Znajdziemy o tym adnotację w Kodeksie Spółek Handlowych.

Art. 151 Kodeksu spółek handlowych
§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Po pierwsze, wspólnik może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę za zobowiązania spółki w organizacji do wysokości wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, który nie został jeszcze wniesiony.

Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę wspólnik może ponosić także w przypadku gdy jednocześnie pełni rolę członka zarządu. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyła zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań cywilnoprawnych, których spółka nie była w stanie uregulować podczas egzekucji komorniczej.

Obowiązki właściciela spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną. Właściciele firm często wybierają ten podmiot, ponieważ kusi on swoją atrakcyjnością, głównie pod względem ograniczonej odpowiedzialności wspólników. To bardzo ważna kwestia, która nie naraża prywatnych majątków wspólników w przypadku upadłości spółki.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w sposób tradycyjny oraz przez Internet.

Bardzo ważną kwestią zwiększającą szansę na sukces spółki jest to, aby wszystkie obowiązki księgowe, prawne oraz podatkowe były wykonywane rzetelnie oraz terminowo.

Do czego m.in. zobowiązani są właściciele spółek z o.o.?

– prowadzenia księgowości w formie pełnej;
– dokonywania rozliczeń podatkowych;
– stosowania się do zasad wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
– pokrycia udziałów w odpowiednim czasie;
– dokonywania dopłat w stosunku do udziału;

Dopłata w spółce z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dokonywania dopłat. Powinny być one nakładane i uiszczane przez wspólników odpowiednio do posiadanych przez nich udziałów. Wysokość i termin dopełnienia tego obowiązku należy zawrzeć w umowie spółki. Jeżeli jednak dokument ten nie będzie posiadał takiej adnotacji wówczas kwestia ta może zostać doprecyzowana przez wspólników w uchwale.

Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, o ile nie są przekazane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Ewentualny zwrot przysługuje równomiernie wszystkim wspólnikom.

Co ważne, obowiązek wnoszenia dopłat można nałożyć na wspólników zarówno podczas zakładania spółki, jak również w okresie późniejszym przez zmianę jej umowy. Zmiana umowy w zakresie nałożenia na wspólników dodatkowych opłat wymaga jednak zgody ich wszytskich.