Jak poradzić sobie z podwójnym opodatkowaniem w spółce z o.o?

W spółce z o.o. oraz w spółce akcyjnej można się spotkać z zjawiskiem podwójnego opodatkowania czyli obowiązkiem odprowadzania podatku od zysków spółki, osiągniętych w danym roku obrotowym oraz od dywidend wypłacanych wspólnikom, stanowiących ich dochód.

Podwójne opodatkowanie występujące w spółce z o.o. można zminimalizować! Jednym z uniwersalnych sposobów jest utworzenie spółki z o.o. komandytowej. To rozwiązanie na miarę każdego przedsiębiorstwa i w pełni legalne.

Kolejnymi z sposobów jest wynajem pomieszczeń, powierzenie obowiązków prezesa jednemu z wspólników, wykorzystywanie prywatnego auta do celów służbowych.

Wszystkim, którzy borykają się konsekwencjami podwójnego opodatkowania polecamy założenie spółki z o.o. komandytowej. Z chęcią pomożemy wszystkim w zakładaniu takiej spółki.

Aktualizacja

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. Z tego względu większość pomysłów na uniknięcie podwójnego opodatkowania stanie się nie skuteczna. Trwają poszukiwania patentów, które pozwoliłyby zachować jednokrotne opodatkowanie. Na ten moment rozwiązań nie ma, co oznacza, że od nowego roku przedsiębiorców czekają duże obciążenia finansowe.

Wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.

Jedna z najczęściej wybieranych form prawnych przez osoby decydujące się na prowadzenie własnej firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób następuje wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.?

Jednym z ważniejszych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do dywidendy. Warto zaznaczyć, że wypłacając wspólnikowi dywidendę stanowi ona przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych dywidenda może zostać wypłacona raz w roku. Sposób oraz wysokość jej wypłacenia uzależnione są od wypracowanego przez spółkę zysku w ciągu roku. W przypadku, gdy podmiot nie wygeneruje zysku wspólnicy pozbawieni są prawa do wypłaty dywidendy.

Dodatkowym prawem w tym zakresie jest wypłata zaliczki na początek przyszłej dywidendy. Procedura ta związana jest jednak z koniecznością spełnienia szeregu formalności uprawniających do skorzystania z tego rozwiązania.

W jaki sposób najkorzystniej dokonać wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o.?

Wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o. najlepiej dokonać na podstawie:
– umowy o pracę;
– umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
– kontraktu menedżerskiego;
– powołania do pełnienia funkcji w zarządzie spółki;
– powtarzających się świadczeń niepieniężnych oraz
– w formie zaliczki na poczet dywidendy.

NIP, REGON, KRS – to czego potrzebuje spółka

NUMERY WAŻNE W SPÓŁCE

Założenie każdej działalności gospodarczej wiąże się z uzyskaniem NIP oraz REGON. Jeżeli jest to dodatkowo podmiot rejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskuje także numer KRS.

Każdy z nadanych numerów ma pewne, odrębne znacznie:

  • Numer NIP ma zastosowanie w celach podatkowych. Jest to dziesięciocyfrowy kod identyfikacji podatkowej, nadawany przez naczelnika Urzędu Skarbowego.
  • Numer REGON jest kodem, który nadaje się każdemu przedsiębiorcy, w celach statystycznych. Każdy podmiot posiadający REGON, figuruje w Rejestrze Gospodarki Narodowej.
  • Numer KRS nadawany jest każdej jednostce gospodarczej podlegającej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umożliwia on identyfikację jednostki gospodarczej, a więc także w pewien sposób chroni interesy.

Nadanie numeru NIP potwierdzisz odpisem z KRS. Często zdarza się, że kontrahenci spółki żądają przedstawienia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP. Zgodnie z ustawą potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, jest ujawnienie tego numeru w KRS.

Potwierdzeniem nadania numeru REGON jest natomiast wydruk z wyszukiwarki podmiotów gospodarki narodowej, znajdującej się na stronie internetowej GUS. Zgodnie z ustawą, udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze podmiotów.

 

Call Now Button