Czym jest spółka z o.o. w organizacji?

Spółka z o.o. w organizacji jest początkową fazą istnienia działalności i powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki. Czas pomiędzy podpisaniem umowy, a rejestracją podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest okresem organizacyjnym, w którym spółka z o.o. zobowiązana jest m.in. dokonać wyboru organów spółki, a także zgromadzić kapitał zakładowy, ponieważ głównym celem podmiotu gospodarczego z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest stworzenie podstaw funkcjonalnych i ekonomicznych pod działanie przyszłej spółki.

Na procedurę rejestracji składa się – sporządzenie umowy spółki, zawarcie jej w formie aktu notarialnego i sporządzenie wniosku o rejestrację w KRS.
W okresie pomiędzy zawarciem umowy, a dokonaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka jest tzw. „w organizacji”. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie wniosku o wpis w przeciągu 6 miesięcy od podpisania umowy. W przeciwnym wypadku umowa ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa. Wśród różnic wymienić można: brak możliwości zbywania udziałów, który jest dopuszczalny w przypadku spółki z o.o., a w przypadku zadłużeń podmiotu z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji odpowiada zarówno ona, jak i osoby, które działały za tę spółkę np. zarząd lub wspólnicy.
Jeśli proces wpisu spółki do rejestru przebiegł pomyślnie to od tego momentu powstaje tzw. spółka właściwa, której przysługują wszystkie prawa i obowiązki.

Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej?

Nie ma przeszkód, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się wspólnikiem spółki jawnej. Czy jednak to się opłaca?

Spółka jawna jest spółką osobową, która może być założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób. Konstrukcja spółki jawnej jest nietypowa, rzadko spotykana w obrocie. Zazwyczaj myśląc o spółce jawnej myślimy o spółce jawnej osób fizycznych, jednak jej wspólnikami mogą być również osoby prawne.

Czym charakteryzuje się spółka jawna, w której wspólnikiem jest spółka z o.o.?
1. Odpowiedzialność wspólników – W spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem. Oznacza to, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada również spółka z o.o., jako jej wspólnik.
2. Opodatkowanie – Spółka jawna jest transparentna podatkowo, co oznacza, że nie płaci podatku dochodowego. Podatnikiem podatku dochodowego są w takiej spółce jedynie wspólnicy, w tym spółka z o.o..
3. Prowadzenie księgowości – Należy pamiętać o tym, że jedynie spółki jawne osób fizycznych mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów i tylko pod warunkiem, gdy ich przychód nie przekroczy 1 200 000 euro rocznie. Natomiast spółki jawne, w których choćby jednym ze wspólników jest osoba prawna są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości (bez względu na wysokość przychodów).

Wiele osób często zastanawia się czy jednoosobowa spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej. Nie ma przeszkód, aby taka działalność gospodarcza została wspólnikiem.

Adwokat od spółki z o.o.

Bardzo często zdarzają się pytania o to jakiego adwokata wybrać, który pomógłby zarówno przy rejestracji spółki, jaki i w kwestiach związanych z likwidacją i wykreśleniem z KRS.

Decydując się na wybór kancelarii adwokackiej, która pomoże w rozwiązaniu problemów w takich sprawach należy wybrać taką, która zajmuje się takimi sprawami na co dzień. W pierwszej kolejności powinniśmy zapytać o radę znajomych, ponieważ jeżeli oni mieli kiedyś podobną sytuacje i mają sprawdzonego adwokata to najlepiej dla nas będzie prosić właśnie go o pomoc.

Obecnie istnieje wiele innych możliwości, aby znaleźć dobrego adwokata. Najpopularniejszym sposobem jest szukanie informacji w Internecie. Aktualnie w sieci można znaleźć blogi prawników, którzy specjalizują się w rozwiązywaniu problemów dotyczących spółek z ograniczona odpowiedzialnością. Warto przejrzeć kilka blogów zanim podejmie się wybór, ponieważ dzięki temu mamy szansę znaleźć takiego adwokata, który zostanie z nami na dłużej.

Sprawdź również obowiązki właściciela spółki z o.o.