KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy informacje na temat tego według jakich zasad powinny funkcjonować spółki handlowe. Kodeks nie zawiera informacji na temat innych spółek. Warto pamiętać o tym, że spółka cywilna regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do spółek handlowych zaliczamy:
– spółki osobowe:
spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna,
– spółki kapitałowe:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna.

Z jakimi korzyściami wiąże się roczna spółka?

Prawo gospodarcze

Pojęciem prawa gospodarczego określane są normy odnoszące się do działalności gospodarczej. Najczęściej w zakres prawa gospodarczego wchodzi prawo gospodarcze prywatne i prawo gospodarcze publiczne.

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Prawo gospodarcze publiczne określa funkcje państwa w gospodarce, swobodę działalności gospodarczej, regulując obrót gospodarczy w wymiarze stosunków między państwem a przedsiębiorcami (tzw. administracyjne prawo gospodarcze). Z tego rodzaju prawa dowiadujemy się o możliwościach interwencji prawa oraz państwa w gospodarkę.
Zasady:
– wolność gospodarcza;
– własność prywatna;

PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między przedsiębiorcami albo między przedsiębiorcami i konsumentem. Przepisy prywatnego prawa gospodarczego określają m.in.: ustrój i organizację przedsiębiorców (typy i funkcjonowanie spółek), czynności handlowe (w tym zawieranie umów, rodzaje umów, formy czynności prawnych) oraz prawo papierów wartościowych.

Zakładanie spółek ze zwykłym e-podpisem niemożliwe

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych mówi o tym, że nie ma możliwości korzystania ze zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24. Celem tego działania jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Nowe przepisy mówią o tym, że będzie obowiązywał tylko kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Przedsiębiorcy mogą rejestrować swoje firmy za pomocą systemu S24 od stycznia 2012 roku. Do ej pory często mówiono o dużych nadużyciach związanych z nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S-24. Z tego powodu postanowiono to zmienić i zrezygnowano ze zwykłego podpisu podczas zawiązywania spółki z o.o..