Prawo cywilne

Przepisy prawa cywilnego obejmują zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiące zarazem trzon prawa prywatnego.
Najważniejszym źródłem informacji jest Kodeks Cywilny ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Jego art. 1 stanowi, że kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Kto powinien stosować się do przepisów prawa cywilnego?
Prawo cywilne reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną, a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

Działy prawa cywilnego:
– część ogólna;
– prawo rzeczowe;
– prawo zobowiązań;
– prawo spadkowe;
– prawo rodzinne.

Konto bankowe dla spółki

Wszyscy przedsiębiorcy decydujący się na założenie własnej działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obowiązkowo muszą liczyć się z koniecznością założenia firmowego rachunku bankowego, co stanowi jeden z etapów procesu rejestracji spółki.

Na obecną chwilę na rynku jesteśmy zasypywani licznymi ofertami banku, które w każdym przypadku są tymi „najkorzystniejszymi”. Nic więc dziwnego w tym, że wielu przedsiębiorców na tym etapie zaczyna mieć mętlik w głowie. Dodatkowo potencjalni przedsiębiorcy nie muszą bardzo dobrze orientować się w tym temacie, aby samodzielnie podjąć decyzję o założeniu rachunku bankowego w konkretnym banku. Warto jednak mieć na uwadze to, że dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy właśnie od wyboru banku.

Podejmując decyzję o wyborze banku, który poprowadzi firmowe konto bankowe, należy zwrócić uwagę na kwestie takie, jak:
– koszty, które wynikają z obsługi konta oraz operacji bankowych,
– wygoda i funkcjonalność konta, do których możemy zaliczyć informacje o koncie internetowym, możliwość prowadzenia księgowości z telefonu itp.,
– usługi dodatkowe, które są oferowane przez banki w celu wyróżnienia się na tle konkurencji i zachęcenia Klientów do nawiązania współpracy.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

POLEĆ PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI SPECJALISTOM!

Każda spółka zobligowana jest do prowadzenia księgowości. Jednak te zasady prowadzenia księgowości w firmie nie są ujednolicone. Dzisiaj w głównej mierze skupimy się na spółce z o.o., która jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności przez przedsiębiorców mimo tego, że zobowiązana jest ona do prowadzenia pełnej księgowości. Więcej

Call Now Button