Obowiązki właścicieli firm

Coraz więcej osób decyduje się na otworzenie własnego biznesu. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością wypełniania dużej ilości obowiązków we właściwym czasie.

Przedsiębiorca nie może zapomnieć o żadnym z obowiązków, ponieważ może to jego firmę wpakować w kłopoty z urzędami, instytucjami, co może nieść ze sobą duże koszty.

Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości w oparciu o aktualne przepisy prawne. Przedsiębiorca może zająć się księgowością samodzielnie lub powierzyć ją firmie zewnętrznej.

Co należy do obowiązków przedsiębiorcy? Poniżej przedstawiamy kilka z nich:
– opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc,
– składanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
– opłacanie podatku VAT- jeżeli przedsiębiorca podlega takiego typu opodatkowaniu,
– wpłacenie zaliczek na podatek dochodowy na konto Urzędu Skarbowego (US),
– składanie odpowiednich deklaracji podatkowych w US .

Nie założysz spółki ze zwykłym e-podpisem!

 

LIKWIDACJA CZY SPRZEDAŻ? Oto jest pytanie!

Ogólne informacje na temat spółek znajdziesz TUTAJ!

Prowadzenie firmy nie jest procesem odbywającym się w nieskończoność. Czasem pojawiają się sytuację, które go przerywają. Może to być np. nieporozumienie wspólników bądź też brak wystarczającego kapitału zapewniającego właściwe funkcjonowanie firmy. Te przypadki sprawiają, że zostaje podjęta decyzja o „pozbyciu” się jednego problemu z głowy, jakim jest własna działalność. Jednak warto zastanowić się czy spółka zostanie zlikwidowana, czy sprzedana. Która z tych metod przyniesie więcej korzyści?

LIKWIDACJA
Likwidacja to proces prowadzony w spółkach osobowych i kapitałowych, którego celem jest spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących spraw spółki. Podczas likwidacji spółki, w nazwie powinno być dodane oznaczenie „w likwidacji”. Czas trwania likwidacji nie pozbawia spółki osobowości prawnej. Rozwiązanie spółki kończy jej możliwości prawne i likwiduje wszelkie interesy. Każda spółka niesie ze sobą odmienne przepisy o kroki do likwidacji.

Czas na argument na nie! Likwidacja spółki zobowiązuje nas do poniesienia pewnej wysokości kosztów uzależnionej od formy prowadzonej działalności. Wyrejestrowanie jej z KRS, wypełnianie dokumentów → to wszystko niesie ze sobą koszty i pochłania czas. Czy właśnie tego chcesz likwidując spółkę?

SPRZEDAŻ
Sprzedaż spółki to proces polegający na sprzedaży Twojej firmy w ręce tych, którzy będą chcieli dołożyć wszelkich starań, aby osiągnęła ona jak największy rozwój. Jeżeli Ty już nie masz siły ani chęci, bądź też w wyniku nieporozumień została podjęta decyzja o wycofaniu firmy z rynku gospodarczego, to najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie sprzedaż spółki.

Argument na tak – zysk! Sprzedaż spółki związana jest z kwestią zarobkową. Pozbywasz się problemu i jeszcze na tym zarabiasz. Sprzedając swoją działalność warto zadbać o to, aby proces ten przebiegł bezproblemowo. Warto skorzystać z pomocy firm, które świadczą pośrednictwo w sprzedaży spółek. Pomogą znaleźć Ci kupca, który będzie spełniał Twoje oczekiwania. Sam wybierzesz tego, kto zajmie się Twoją firmą po Tobie.

Firmy oferujące pośrednictwo w sprzedaży spółek specjalizują się w tym, gdyż obcują z tym „tematem” na co dzień. Wieloletnie doświadczenie sprawi, że wybiorą dla Ciebie najkorzystniejszą drogę na „wycofanie” Twojej spółki z rynku gospodarczego. Chcesz pozbyć się spółki? Zyskaj na tym!

Dywidenda

Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

Jak wysoka jest kwota dywidendy?

Wysokość dywidendy zależy od rocznego wyniku finansowego spółki. O jej wysokości i terminie jej wypłaty decydują wspólnicy na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników (zależnie od spółki).

Dywidenda jest wypłacana, gdy:
– zakończył się rok obrotowy
– sporządzone zostało sprawozdanie finansowe
– sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie
– została podjęta decyzja dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy

Dywidendę wypłaca się z:
– zysku netto
– kapitału zapasowego
– niepodzielonych zysków z lat poprzednich

Najczęściej występuje ona w formie pieniężnej, jednak zdarza się, że jest wypłacana w formie akcji.

Formy wypłaty dywidendy:
– środki pieniężne
– posiadane przez podmiot akcje lub udziały
– akcje lub udziały nowej emisji