NOWOŚCI W PRAWIE SPÓŁEK

ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ ZA ZŁOTÓWKĘ!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tych spółek, po które przedsiębiorcy sięgają najczęściej. Czy zmniejszenie kapitału zakładowego wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie przedsiębiorców? Więcej

Nowa forma prowadzenia działalności

Prosta Spółka Akcyjna to nowoczesna i elastyczna forma prowadzenia działalności firmy, mająca przede wszystkim ułatwić start-upom pozyskiwanie kapitału.

Nowy rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA) pojawi się w Kodeksie spółek handlowych prawdopodobnie 1 marca 2021 roku.
PSA będzie odrębnym typem spółki kapitałowej i będzie łączyć w sobie cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową.

Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy ją mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji, natomiast ze spółką osobową możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług.

Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym dopuszczalnym prawnie celu.

Spółki PSA nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego oraz są niepodzielne, co jest skutkiem braku kapitału zakładowego.

Skutkiem zaistniałego zniesienia kapitału zakładowego jest wprowadzenie zakazu dokonywania wpłat na rzecz akcjonariuszy, ponieważ mogłyby one zagrozić wypłacalności spółki i wzmacniać pozycję wierzycieli.

Co więcej, ustanowiono obowiązek zasilania kapitału zakładowego odpisami z zysku na pokrycie przyszłych strat – jest to rozwiązanie analogiczne do istniejącego w spółce akcyjnej obowiązkowego tworzenia kapitału zapasowego.

Dlaczego wybrać czystą spółkę?

Definicją czystej spółki jest gotowa spółka stworzona na potrzeby zakupu przez klienta. Tworzą ją firmy, które następnie ją sprzedają.

Czysta spółka:

  1. Nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej
  2. Nie posiada zadłużenia
  3. Nie jest związana żadnymi umowami
  4. Nie ma historii kredytowej
  5. Posiada numery NIP, REGON
  6. Ma sporządzoną umowę spółki
  7. Prowadzona w niej była pełna księgowość
  8. Posiada kapitał zakładowy
  9. Nie posiada żadnych koncesji
  10. Nie zatrudnia pracowników

Jedną z największych korzyści zakupu czystej spółki jest z pewnością pominięcie procesu rejestracji. Dla przedsiębiorcy rejestracja może okazać się żmudna i długotrwała. Spora ilość formalności i dokumentów dla osób bez doświadczenia zazwyczaj stawia duże wyzwanie.

Przy zakładaniu spółki trzeba również liczyć się z poświęceniem na to sporej ilości czasu. W razie jakichkolwiek błędów proces wydłuża się o tygodnie, a potrafi trwać nawet do kilku miesięcy.
Przy zakupie czystej spółki są to 1-2 dni i działalność jest gotowa do użytku.

Zapoznaj się z korzyściami kupna czystej spółki. W razie jakichkolwiek pytań zgłoś się do profesjonalisty w tej dziedzinie.

Call Now Button