Prawo gospodarcze

Pojęciem prawa gospodarczego określane są normy odnoszące się do działalności gospodarczej. Najczęściej w zakres prawa gospodarczego wchodzi prawo gospodarcze prywatne i prawo gospodarcze publiczne.

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Prawo gospodarcze publiczne określa funkcje państwa w gospodarce, swobodę działalności gospodarczej, regulując obrót gospodarczy w wymiarze stosunków między państwem a przedsiębiorcami (tzw. administracyjne prawo gospodarcze). Z tego rodzaju prawa dowiadujemy się o możliwościach interwencji prawa oraz państwa w gospodarkę.
Zasady:
– wolność gospodarcza;
– własność prywatna;

PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE

Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między przedsiębiorcami albo między przedsiębiorcami i konsumentem. Przepisy prywatnego prawa gospodarczego określają m.in.: ustrój i organizację przedsiębiorców (typy i funkcjonowanie spółek), czynności handlowe (w tym zawieranie umów, rodzaje umów, formy czynności prawnych) oraz prawo papierów wartościowych.

Zakładanie spółek ze zwykłym e-podpisem niemożliwe

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych mówi o tym, że nie ma możliwości korzystania ze zwykłego” podpisu elektronicznego przy zawiązywaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie S-24. Celem tego działania jest podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Nowe przepisy mówią o tym, że będzie obowiązywał tylko kwalifikowany podpis elektroniczny oraz podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Przedsiębiorcy mogą rejestrować swoje firmy za pomocą systemu S24 od stycznia 2012 roku. Do ej pory często mówiono o dużych nadużyciach związanych z nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych innych osób do zawiązania spółki z o.o. w trybie S-24. Z tego powodu postanowiono to zmienić i zrezygnowano ze zwykłego podpisu podczas zawiązywania spółki z o.o..

Wnioski do KRS online

ZMODERNIZOWANIE KRS

Obecnie przedsiębiorcy wolą składać wnioski do KRS w formie papierowej. Będą musieli oni jednak przygotować się na to, że od 2017 roku będą obowiązywać przepisy, które zobligują ich do składania wniosku KRS przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Warto wiedzieć o tym, że uzyskanie i posiadanie bezpiecznego e-podpisu kosztuje, a założenie i korzystanie z zaufanego profilu ePUAP jest bezpłatne o proste.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek drogą elektroniczną powinni spodziewać się odpowiedzi także w tej formie. Orzeczenia i pisma sądowe uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W razie braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym.

Krajowy Rejestr Sądowy przechodzi poważne zmiany, których celem jest zmodernizowanie formy papierowej na formę elektroniczną. W dniu 1 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana zasad kontaktu sądów rejestrowych z urzędami. Papierowy obieg dokumentów zastąpiła elektroniczna wymiana danych między sądem rejestrowym a urzędami.

Od 2017 roku przedsiębiorcy będą musieli wysyłać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej.

Call Now Button