Dlaczego warto założyć firmę?

Wiele osób myśli o założeniu własnej firmy, jednak bardzo często boją się oni zaryzykować i ostatecznie całe swoje życie spędzają na pracy etatowej. Tymczasem własna działalność gospodarcza to ogrom korzyści, które odczujesz od samego początku jej prowadzenia.

Po pierwsze przywitaj się z całkowitą niezależnością. Koniec z wykonywaniem poleceń szefa oraz tłumaczeniem się z każdej podjętej decyzji. To Ty decydujesz od kiedy i jak długo pracujesz. Sam ustalasz swoje obowiązki, decydujesz o czasie odpoczynku, miejscu pracy itd. Tym sposobem pracować możesz nawet w domu. Dodatkowo zatrudniając wykwalifikowana kadrę pracowników swoje obowiązki zredukujesz do minimum.

Własna firma to również większe zarobki. Prowadzenie swojej działalności pozwoli Ci uniknąć życia “od pierwszego do pierwszego”. Nie będziesz musiał wyczekiwać na obiecaną podwyżkę, czy też premię. Zapewnisz sobie stabilny budżet, którego wysokość będzie uzależniona wyłącznie od Twojej pracy i zaangażowania. Zaletą własnej firmy jest również satysfakcja i spełnienie zawodowe. Możesz wykonywać to co lubisz, jednoczenie utrzymując siebie i swoją rodzinę.

Zawartość wniosku rejestrowego spółki z o.o.

Jak zapewne wiesz, aby spółka z o.o. mogła rozpocząć swoją działalność, musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, który jest pewnym rodzajem rejestru publicznego, którym zarządzają Sądy Rejonowe wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jednak, aby dokonać rejestracji, niezbędne jest sporządzenie odpowiedniego wniosku, w którym powinny znaleźć się dane takie, jak:
– nazwa zakładanej spółki z o.o.,
– siedziba oraz adres spółki,
– przedmiot prowadzonej działalności,
– wysokość wniesionego kapitału,
– imiona, nazwiska i adresy członków zarządu,
– sposób reprezentowania spółki przed urzędami,
– dane osobowe członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,
– czas na jaki założona została spółka (nieobowiązkowo).

Jeżeli wniosek ten został uzupełniony, to należy również pamiętać o tym, aby dołączyć do niego następujące załączniki:
– KRS-W3, który jest wnioskiem głównym dotyczącym rejestracji spółki z o.o.,
– KRS-WE, który zawiera informacje na temat wspólników spółki z o.o.,
– KRS-WK, który zawiera informacje na temat organów spółki lub jej reprezentantów,
– KRS-WL, który zawiera informację na temat prokurentów,
– KRS-WM, który zawiera informacje o przedmiocie prowadzonej działalności.

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy informacje na temat tego według jakich zasad powinny funkcjonować spółki handlowe. Kodeks nie zawiera informacji na temat innych spółek. Warto pamiętać o tym, że spółka cywilna regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Do spółek handlowych zaliczamy:
– spółki osobowe:
spółka jawna,
spółka partnerska,
spółka komandytowa,
spółka komandytowo-akcyjna,
– spółki kapitałowe:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
spółka akcyjna.

Z jakimi korzyściami wiąże się roczna spółka?