Czysta historia gospodarcza spółki

Coraz więcej osób decyduje się na zakup gotowej spółki, która została założona wcześniej w celu odsprzedaży w ręce potencjalnego przedsiębiorcy.

Zakup gotowego podmiotu z każdym dniem zyskuje na popularności z powodu możliwości ograniczenia formalności do minimum. Nabywca gotowej spółki może prowadzić własny biznes w 1 dzień od przeprowadzenia transakcji zakupu.

Często na rynku spółki posiadają oznaczenie ”czysta spółka” lub „spółka z czystą historią gospodarczą” – co to oznacza?
Czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi gwarancję bezpieczeństwa podczas rozpoczynania prowadzenia firmy. Ten rodzaj oferowanego podmiotu posiada całkowicie czystą historię gospodarczą, co oznacza, że:
– nie prowadził on żadnych transakcji,
– nie zawierał umów z kontrahentami lub innymi podmiotami,
– nie zatrudniał pracowników,
– nie posiada zobowiązań.

Zakup spółki z czystą historią pozwala w bezpieczny sposób ograniczyć rejestracyjne obowiązki przyszłych przedsiębiorców.

Skąd wziąć pieniądze na własną spółkę?

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, iż osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności w formie spółki z o.o., szukają pomysłu na to, skąd pozyskać środki na podejmowanie różnorodnych działań. Poniżej przedstawimy dwa najczęściej stosowane sposoby…

1. Pożyczka
Pożyczka, to procedura, która polega na tym, iż jedna strona daje pieniądze, a druga zwraca je w formie rat w wyznaczonych terminach. W zdecydowanej większości przypadków pożyczek, zostają one obciążone odsetkami oraz prowizją.

Sposób finansowania spółki poprzez pożyczkę jest o tyle korzystny, że spółka jest zwolniona z konieczności opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych.

UWAGA!
Odsetki nie mogą być zakwalifikowane do kosztów spółki.

Kolejną istotną informacją jest to, że zawarcie umowy pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu, wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

2. Dopłaty
Drugim sposobem na pozyskanie środków,w które umożliwią realizację działań planowanych przez spółkę, są dopłaty. Są one niczym innym jak stosunkiem korporacyjnym, bądź obowiązkiem wspólnika, który wynika z odpowiedniego zapisu w umowie spółki. Bardzo ważne jest to, aby w umowie została zawarta informacja o maksymalnej granicy obowiązkowych dopłat.

Dopłaty, o których mowa są nieoprocentowane i podlegają uiszczeniu oraz zwrotowi na podstawie uchwały podjętej przez wspólników.

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku dopłat, konieczne jest uiszczenie 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jakie prawa przysługują wspólnikowi w spółce?

Znaczna większość osób zakładających swoje spółki z o.o. skupia się w głównej mierze na obowiązkach, które spoczywają na wspólnikach np. wniesieniu wkładów. Posiadanie udziałów w danej spółce wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uregulowania wspomnianych już wkładów i na tym może, ale oczywiście nie musi zakończyć się zakres obowiązków, jakie wspólnik posiada wobec firmy. Prócz tego w umowie spółki można również nadać wspólnikom inne obowiązki.

Z pewnością wszyscy wspólnicy większą uwagę przywiązują do praw, które im przysługują, a są to:
– prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników (każdy wspólnik ma prawo, aby zawsze i wszędzie przyjść na spotkanie wspólników i pozostali wspólnicy nie mają możliwości, aby go wyłączyć z uczestnictwa),
– prawo głosu (daje możliwość głosowania nad uchwałami, które dotyczą zarówno spółki, jak i jej wspólników),
– prawo indywidualnej kontroli (daje wspólnikowi możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki),
– prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki przez sąd z poważnych przyczyn,
– prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd,
– prawo do zaskarżenia uchwał wspólników (jest stosowane, gdy powzięta uchwała jest niezgodna z przepisami obowiązującego prawa, bądź umową wspólników).

Pozostałymi prawami są prawa majątkowe i są to:
– prawo do dywidendy,
– prawo do udziału w masie likwidacyjnej,
– prawo pierwszeństwa poboru.

Zatem zalecamy, aby każda osoba planująca założyć działalność w formie spółki z o.o., bądź zostać jej wspólnikiem – wcześniej zapoznała się z przysługującymi jej prawami, a także ciążącymi na niej obowiązkami.

Call Now Button