Cechy charakterystyczne spółki partnerskiej

Spółka partnerska to spółka osobowa, która zakładana jest przez wspólników, czyli partnerów. Zakłada się ją w celu wykonywania wolnego zawodu pod własną firmą.

Firma spółki powinna zawierać nazwisko przynajmniej jednego z partnerów oraz określanie “i partner” lub “i partnerzy” albo “spółka partnerska”. Powinna też zawierać określenie wykonywanego w ramach tej spółki wolnego zawodu.

Majątkiem spółki są wniesione przez partnerów wkłady oraz przedmioty nabyte przez spółkę w czasie jej działalności. Wkłady wspólników mogą być zarówno pieniężne, jak i niepieniężne.

Spółka partnerska jest tak zwaną ułomną osobą prawną, czyli jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ma jednak zdolność prawną i zdolność sądową – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywaną. 

Spółka partnerska jest płatnikiem podatku VAT. Podatek dochodowy jest jednak opłacany przez partnerów samodzielnie. Nie mają możliwości opłacania podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Dlaczego wybrać czystą spółkę?

Definicją czystej spółki jest gotowa spółka stworzona na potrzeby zakupu przez klienta. Tworzą ją firmy, które następnie ją sprzedają.

Czysta spółka:

  1. Nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej
  2. Nie posiada zadłużenia
  3. Nie jest związana żadnymi umowami
  4. Nie ma historii kredytowej
  5. Posiada numery NIP, REGON
  6. Ma sporządzoną umowę spółki
  7. Prowadzona w niej była pełna księgowość
  8. Posiada kapitał zakładowy
  9. Nie posiada żadnych koncesji
  10. Nie zatrudnia pracowników

Jedną z największych korzyści zakupu czystej spółki jest z pewnością pominięcie procesu rejestracji. Dla przedsiębiorcy rejestracja może okazać się żmudna i długotrwała. Spora ilość formalności i dokumentów dla osób bez doświadczenia zazwyczaj stawia duże wyzwanie.

Przy zakładaniu spółki trzeba również liczyć się z poświęceniem na to sporej ilości czasu. W razie jakichkolwiek błędów proces wydłuża się o tygodnie, a potrafi trwać nawet do kilku miesięcy.
Przy zakupie czystej spółki są to 1-2 dni i działalność jest gotowa do użytku.

Zapoznaj się z korzyściami kupna czystej spółki. W razie jakichkolwiek pytań zgłoś się do profesjonalisty w tej dziedzinie.

Czym jest numer PKD dla spółki?

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności obejmuje wszystkie osoby, które decydują się na otworzenie własnej firmy. Podział działalności gospodarczych umożliwia ich dokładną analizę oraz gromadzenie danych statystycznych.

Przedsiębiorcy wybierają numer PKD poprzez złożenie wniosku CEIDG-1. Oznaczenie przedmiotu działalności gospodarczej w zgłoszeniu do CEIDG jest równe z podaniem nazwy podklasy, a także pięcioznakowego kodu, składającego się z dużej litery alfabetu i czterech cyfr. Każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi odpowiednio dobrać kody PKD. Muszą one pasować do profilu wykonywanej działalności.

Warto wcześniej przemyśleć sprawę wyboru odpowiednich numerów PKD, ponieważ każda późniejsza zmiana wymaga aktualizacji wpisu do CEIDG.

Uwaga!
Art. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej przewiduje odpowiedzialność karną w przypadku przekazywania danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Call Now Button