Skąd wziąć pieniądze na własną spółkę?

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, iż osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności w formie spółki z o.o., szukają pomysłu na to, skąd pozyskać środki na podejmowanie różnorodnych działań. Poniżej przedstawimy dwa najczęściej stosowane sposoby…

1. Pożyczka
Pożyczka, to procedura, która polega na tym, iż jedna strona daje pieniądze, a druga zwraca je w formie rat w wyznaczonych terminach. W zdecydowanej większości przypadków pożyczek, zostają one obciążone odsetkami oraz prowizją.

Sposób finansowania spółki poprzez pożyczkę jest o tyle korzystny, że spółka jest zwolniona z konieczności opłacania podatku od czynności cywilnoprawnych.

UWAGA!
Odsetki nie mogą być zakwalifikowane do kosztów spółki.

Kolejną istotną informacją jest to, że zawarcie umowy pomiędzy spółką, a członkiem jej zarządu, wymaga zgody zgromadzenia wspólników.

2. Dopłaty
Drugim sposobem na pozyskanie środków,w które umożliwią realizację działań planowanych przez spółkę, są dopłaty. Są one niczym innym jak stosunkiem korporacyjnym, bądź obowiązkiem wspólnika, który wynika z odpowiedniego zapisu w umowie spółki. Bardzo ważne jest to, aby w umowie została zawarta informacja o maksymalnej granicy obowiązkowych dopłat.

Dopłaty, o których mowa są nieoprocentowane i podlegają uiszczeniu oraz zwrotowi na podstawie uchwały podjętej przez wspólników.

Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku dopłat, konieczne jest uiszczenie 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spółka LLC

Limited Liability Company to najczęściej wybierana forma prawna wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Powstała ona w oparciu o model spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka LLC charakteryzuje się transparentnością podatkową, co oznacza bezpośrednie przypisanie przychodów wspólnikom, co w konsekwencji umożliwia zwolnienie z obowiązku płacenia podatku dochodowego.
Managerowie oraz właściciele spółki LLC nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz roszczenia wierzycieli spółki, ze względu na osobowość prawną należną od spółki

Na działalności tej spółki najlepiej wychodzą przedsiębiorcy, którzy nie są rezydentami Stanów Zjednoczonych i samodzielnie sprawują władzę w spółce jednoosobowej. Wówczas jeżeli spółka osiąga przychody wyłącznie poza USA w ogóle nie płaci podatku dochodowego.

Decydując się na założenie spółki LLC bardzo ważne jest dopasowanie jej lokalizacji do stanu, w którym obowiązują najniższe stawki podatkowe. Zazwyczaj najkorzystniejszą lokalizację stanowi Dakota Południowa, Waszyngton, Floryda oraz Alaska.

„Spółka w likwidacji” a nowa działalność?

Proces likwidacji stanowi końcowy etap jej funkcjonowania. Obowiązek przeprowadzenia wskazanego postępowania został nałożony przez ustawodawcę w celu ochrony interesów wierzycieli spółki. Zadaniem tego procesu jest uporządkowanie wszystkich spraw spółki. Mowa tutaj o ściągnięciu wierzytelności, wypełnieniu zobowiązań, upłynnieniu majątku, zakończeniu negocjacji, wypowiedzeniu umów, zbyciu przedsiębiorstwa lub jego składników.
Czy właściciel „spółki w likwidacji” może rozpocząć prowadzenie nowej spółki?
Konieczność pozamykania spraw spółki w likwidacji często stoi w sprzeczności z podejmowaniem nowych inicjatyw biznesowych. Prawo jednak daje możliwość rozpoczęcia nowych interesów biznesowych w przypadku, gdy jest to konieczne do zakończenia spraw wszczętych przed otwarciem likwidacji. Jest to jedyny wyjątek przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.

Ważne!
Jeżeli zawieranie umów nie jest związane z koniecznością zakończenia spraw likwidowanej spółki, to przedsiębiorca naraża siebie i prowadzony biznes na konsekwencje prawne.
Likwidatorzy nie mogą zawierać również umów o charakterze strategicznym i długoterminowym. Regulacja ta jest restrykcyjna i nie pozwala na zawieranie nowych umów nawet wówczas, gdyby czynność taka była uzasadniona gospodarczo i korzystna dla wierzycieli spółki w likwidacji.

 

Przeczytaj również: Prawa wspólników spółki