Jak zmienić nazwę firmy?

Istnieje kilka zasad, o których warto pamiętać. Najważniejsze z nich to:

  • Zaplanuj zmianę: wprowadzenie nowej nazwy, to naprawdę długi proces, dlatego zadbaj o to, aby Twoja firma na tym nie ucierpiała i wybierz okres, który jest najsłabszy z punktu widzenia finansowego, aby nie stracić dotychczasowych klientów.
  • Stwórz lepszą nazwę: sprecyzuj nazwę i sprawdź, czy tworząc ją nie powielasz tych samych błędów.
  • Wybierz kanały komunikacyjne: postaraj się o to, aby klienci byli na to przygotowani. Stwórz spójny przekaz i wytłumacz powód.
  • Przygotuj harmonogram i szczegółowy plan zmian: postaraj się wskazać wszystkie obszary zmian, począwszy od strony internetowej, przez logo, pozycjonowanie, banery itp. Warto zrobić zestawienie rzeczy, które wymagają zmiany z wypisaniem potrzebnych narzędzi do tego, aby zrealizować swoje założenie.

Wcześniejsze przygotowanie planu oraz konsekwentna realizacja to z pewnością klucz do sukcesu. Jeśli jednak wiemy, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym zadaniem, warto skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej, która posiada szereg specjalistów i dzięki temu, może zapewnić nam kompleksową obsługę, począwszy od identyfikacji wizualnej, przez reklamę internetową, skończywszy na informacji prasowej.

Czy warto zostać vatowcem?

Osoby decydujące się na otworzenie spółki bardzo często zastanawiają się, czy warto wpisać swoją działalność do rejestru VAT, a więc czy zostać płatnikiem podatku od towarów i usług.
Cóż, odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, jaką formę przedsięwzięcia zamierzamy poprowadzić oraz jego aktywności.

Wpis do VAT-u jest niezwykle korzystny jeżeli planujemy duże i regularne inwestycje. Wówczas obniżamy je o 23% (wysokość podatku VAT) oraz 18% podatku dochodowego (jeżeli inwestycję zamieścimy w kosztach).
VAT będzie również bardzo opłacalny, jeżeli większość naszych klientów również jest płatnikami tego podatku. W przeciwnym razie staniemy się mało atrakcyjni pod względem ceny oferowanych przez nas towarów bądź usług.

Zasadniczą wadą podatku VAT są jego skomplikowane i trudne do zrozumienia przepisy. Ponadto zmiany, które weszły w życie 1. stycznia 2017 roku znacznie utrudniły uzyskanie wpisu do tego rejestru. Aktualnie przedsiębiorcy pragnący zostać podatnikami VAT-u muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nich wysokiej kaucji rejestracyjnej (od 20 000 zł do 200 000 zł), a nawet kategoryczną odmową.

Aktualizacja:

Na przestrzeni 2019 i 2020 w podatku VAT wprowadzono kilka zmian.

  1. Jeśli chodzi o rejestrację do VAT, to jest ona aktualnie bezpłatna, ale tylko wówczas, gdy przedsiębiorca nie chce otrzymać potwierdzenia.
  2. Wysokość podatku dochodowego zmniejszyła się z 18% do 17%.
  3. Rozpoczęto również walkę z oszustwami podatkowymi i od 2019 roku transakcje między kontrahentami stały się bezpieczniejsze ze względu na „Białą listę podatników”, która umożliwia zweryfikowanie podatnika VAT, z którym przedsiębiorca ma zamiar podjąć współpracę.

Nowa forma prowadzenia działalności

Prosta Spółka Akcyjna to nowoczesna i elastyczna forma prowadzenia działalności firmy, mająca przede wszystkim ułatwić start-upom pozyskiwanie kapitału.

Nowy rodzaj spółki kapitałowej- prosta spółka akcyjna (PSA) pojawi się w Kodeksie spółek handlowych prawdopodobnie 1 marca 2021 roku.
PSA będzie odrębnym typem spółki kapitałowej i będzie łączyć w sobie cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową.

Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy ją mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji, natomiast ze spółką osobową możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług.

Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym dopuszczalnym prawnie celu.

Spółki PSA nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego oraz są niepodzielne, co jest skutkiem braku kapitału zakładowego.

Skutkiem zaistniałego zniesienia kapitału zakładowego jest wprowadzenie zakazu dokonywania wpłat na rzecz akcjonariuszy, ponieważ mogłyby one zagrozić wypłacalności spółki i wzmacniać pozycję wierzycieli.

Co więcej, ustanowiono obowiązek zasilania kapitału zakładowego odpisami z zysku na pokrycie przyszłych strat – jest to rozwiązanie analogiczne do istniejącego w spółce akcyjnej obowiązkowego tworzenia kapitału zapasowego.

Call Now Button