Wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.

Jedna z najczęściej wybieranych form prawnych przez osoby decydujące się na prowadzenie własnej firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób następuje wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.?

Jednym z ważniejszych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do dywidendy. Warto zaznaczyć, że wypłacając wspólnikowi dywidendę stanowi ona przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych dywidenda może zostać wypłacona raz w roku. Sposób oraz wysokość jej wypłacenia uzależnione są od wypracowanego przez spółkę zysku w ciągu roku. W przypadku, gdy podmiot nie wygeneruje zysku wspólnicy pozbawieni są prawa do wypłaty dywidendy.

Dodatkowym prawem w tym zakresie jest wypłata zaliczki na początek przyszłej dywidendy. Procedura ta związana jest jednak z koniecznością spełnienia szeregu formalności uprawniających do skorzystania z tego rozwiązania.

W jaki sposób najkorzystniej dokonać wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o.?

Wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o. najlepiej dokonać na podstawie:
– umowy o pracę;
– umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
– kontraktu menedżerskiego;
– powołania do pełnienia funkcji w zarządzie spółki;
– powtarzających się świadczeń niepieniężnych oraz
– w formie zaliczki na poczet dywidendy.

Trudniejsza rejestracja spółek w 2017 roku

Od 2017 roku mają zostać wprowadzone nowe przepisy, które utrudnią w znaczny sposób założenie spółki. Każdy, kto chce otworzyć własny biznes powinien zastanowić się nad rejestracją spółki jeszcze przed zakończeniem 2016 roku.

Jakie zmiany nas czekają?
Wielu przedsiębiorców, którzy będą mieli zamiar zarejestrować swoją spółkę jako podatnika VAT może spotkać się z odmową urzędu.

Jaki powód zmiany przepisów?
Celem zmian jest poprawienie systemu weryfikacji podmiotów trafiających do rejestru podatników VAT.
Coraz częściej słyszy się o wyłudzeniach na tle podatkowym. Przedsiębiorcy wykorzystują „luki” prawne, aby móc zoptymalizować koszty podatkowe. Jednak niestety robią to w nielegalny sposób i celem wprowadzanych zmian jest walka z oszustwami podatkowymi.

Aktualizacja:

Od 1 stycznia 2019 roku do dyspozycji przedsiębiorców oddana została biała lista podatników VAT. Jest to wykaz określonych informacji o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT. Biała lista podatników jest ogólnodostępna i została stworzona w celu weryfikacji kontrahenta oraz zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego.

Nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników

Przepisy prawa określają termin i sposób, w jaki należy poinformować wspólników o planowanym zwołaniu zgromadzenia. Najpóźniej na 2 tygodnie przed zgromadzeniem należy rozesłać do wspólników zaproszenie z informacją o terminie, miejscu i porządku obrad,
Zdarzają się jednak sytuacje, w których pojawia się potrzeba niespodziewanego zorganizowania spotkania udziałowców. Przykładem takiej sytuacji jest nagła konieczność uzyskania pozwolenia na dokonanie jakiejś prostej czynności prawnej przez spółkę.
Aby na takim spotkaniu było możliwe skuteczne podejmowanie uchwał, muszą zostać spełnione dwa warunki.

1. 100% FREKWENCJA

Aby zgromadzenie mogło obradować, muszą w nim uczestniczyć wspólnicy dysponujący wszystkimi udziałami w kapitale. Nie muszą oni stawić się osobiście, mogą w swoim zastępstwie oddelegować pełnomocników.

2. BRAK SPRZECIWU

Jeśli uchwały mają być skuteczne, żaden ze wspólników nie zgłosi swojego sprzeciwu co do samego terminu czy sposobu zwołania zgromadzenia. Dodatkowo wspólnicy nie mogą zgłosić sprzeciwu co do porządku obrad lub jego części czyli nawet jednej, konkretnej uchwały.

Call Now Button