Określenie przedmiotu działalności gospodarczej

Czym jest PKD?

Każdy przyszły przedsiębiorca jest zobowiązany do określenia przedmiotu działalności gospodarczej – PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Poprzez PKD określamy zbiór wszystkich rodzajów działalności społeczno-gospodarczej funkcjonujących w gospodarce narodowej. Każdy rodzaj działalności posiada swój własny kod.
PKD pozwala dokonywać statystyk, ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości przedsiębiorstw.

Kody służą do klasyfikacji podmiotów gospodarczych dla potrzeb rejestru jednostek gospodarki narodowej (REGON) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.
W jaki sposób określić PKD?

Po wyborze rodzaju działalności przedsiębiorca wybiera odpowiedni kod PKD, który można znaleźć w Internecie lub na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Uproszczenia dla przedsiębiorców

W 2018 roku polskich przedsiębiorców czeka wiele zmian, które będą miały na celu ułatwienie im prowadzenia działalności w naszym kraju. Od ubiegłego roku w życie wcielonych zostało aż ponad 100 realnych ułatwień dla biznesu, takich jak na przykład:

– możliwość jednorazowej amortyzacji do 100 tysięcy złotych,
– podwyższenie limitu, od którego obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości do 2 milionów euro przychodu rocznie,
– wprowadzenie od 1 stycznia Rejestru Należności Publicznoprawnych, dzięki któremu będzie można sprawdzić czy kontrahent nie ma zaległości, na przykład podatkowych,
– zakaz wielokrotnej kontroli jednej sprawy,
– wprowadzenie szybkiego, uproszczonego postępowania w przypadku sporów o kwoty mniejsze niż 20 000 zł.

Trwają pracę nad tak zwaną „konstytucją biznesu”, już wkrótce opracowany zostanie nowy typ spółki – uproszczona spółka akcyjna przeznaczona dla początkujących, innowacyjnych firm. Trwają konsultacje ustawy zawierającej ponad 50 uproszczeń, głównie podatkowych, które przewidują:

– możliwość zakwalifikowania wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu,
– obniżenie limitu, po którego przekroczeniu przedsiębiorcy przestają być uznawani za „małych podatników”,
– o wiele jaśniejsze przepisy dla spółki z o.o.,
– wprowadzenie ulgi na złe długi,
– możliwość jednorazowego rozliczenia strady do 5 milionów złotych.

Umowa spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najważniejszy dokument dla danego podmiotu gospodarczego, który reguluje jego funkcjonowanie. Umowę zasadniczo sporządza się w firmie aktu notarialnego. Przepisy prawa pozwalają jednak założyć spółkę bez udziału notariusza, przy skorzystaniu z gotowego wzorca umowy – za pośrednictwem systemu do rejestracji online.

Umowa spółki powinna zawierać kilka obowiązkowych elementów, takich jak:

1. Firma – pełna nazwa podmiotu gospodarczego z adnotacją „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub skrótem „sp. z o.o.”, którym można posługiwać się w obrocie gospodarczym.
2. Siedziba – miejscowość i adres siedziby, na podstawie których określa się właściwy Urząd Skarbowy.
3. Przedmiot działalności – dowolna liczba wybranych kodów określające przedmiot działalności z wykazu Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Wysokość kapitału zakładowego – określenie kapitału zakładowego, który jest potrzebny jeszcze przed zarejestrowaniem spółki z KRS.
5. Informacja czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – warunkująca czy udziały w kapitale zakładowym muszą być równe i są niepodzielne.
6. Liczba i wartość nominalna udziałów – ustalona na podstawie wysokości kapitału zakładowego.
7. Czas trwania spółki – jeżeli jest oznaczony.
8. Dodatkowe postanowienia – informacje związane z wypłacaniem dywidendy, likwidacją spółki, zbywaniem udziałów, rokiem obrotowym, tworzeniem kapitałów oraz organami spółki.