SB-CRUX Sp. z o.o.

Rodzaj spółki: Sp. z o.o.
Data umowy spółki: 28.07.2017r.
Data wpisu do rejestru: 03.08.2017
Nazwa rejestru: WA.XII NS-REJ.KRS/47860/18/284
Wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN
Zakres PKD: 62.01.Z
Czy prowadziła działalność? NIE
Czy ma obroty (jakie)? NIE
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie)? NIE
Czy posiada NIP, REGON? TAK
Czy jest zgłoszona do VAT? TAK
Czy jest zgłoszona do VAT EU? NIE
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/: NIE
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania?: NIE MA
Inne ważne informacje: BRAK
Cena za zakup Spółki: 1 PLN (jeden złoty)
Nazwa spółki: SB-CRUX Sp. z o.o.
Numer KRS: 0000689463
NIP: 5252718484
REGON: 367968869
Kontakt:

Łukasz Piątkowski
tel.695836403
email: lpiatkowski82@gmail.com

Call Now Button
Teraz pakiet REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O. + KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY tylko 999 PLN