FTS CAPITAL GROUP Sp. zo.o.

Rodzaj spółki: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data umowy spółki: 05/12/2016
Data wpisu do rejestru: 23.02.2007
Nazwa rejestru: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 50,000,00 zł
Zakres PKD: 49,41,Z, / 73,11,2,
Czy prowadziła działalność? TAK
Czy ma obroty (jakie)? 30,000,000 PLN ROCZNIE
Czy jest zadłużona (na jaką kwotę, jakiego rodzaju zadłużenie)? NIE
Bilans za dwa poprzednie lata działalności: DOKUMENTY DOSTĘPNE DLA KUPUJĄCEGO
Czy posiada NIP, REGON? TAK
Czy jest zgłoszona do VAT? TAK
Czy jest zgłoszona do VAT EU? TAK
Czy ma uzyskane koncesje/pozwolenia/patenty/inne? NIE
Czy ma jakieś podpisane umowy/zobowiązania? NIE
Inne ważne informacje: BRAK
Cena za zakup Spółki: 5,500,00
Nazwa spółki: FTS CAPITAL GROUP Sp. zo.o.
Numer KRS: 0000275068
NIP: 644-332-10-77
REGON: 24057408600000

Osoba kontaktowa:
Adam Borawski, biuro.ftscapital@onet.pl