4 kwestie, o których nie wiedziałeś, a mogą poprawić rozwój Twojej firmy!

  1. Optymalizacja podatkowa – początkującym przedsiębiorcom wydawać się może, że optymalizacja podatku równoznaczna jest z ucieczką od płatności.  Nie należy jednak mylić ze sobą tych dwóch pojęć – optymalizacja stanowi bowiem zwolnienia i obniżki, które zgodne są z prawem.
  2. Kilometrówka – wprowadzenie samochodu firmowego do przedsiębiorstwa może być dobrym wyjściem, ponieważ kilometrówka znacznie ogranicza rozliczanie kosztów, a podczas sprzedaży okazać się może, że jego wartość początkowa przy zakładaniu pozwoli Ci zaoszczędzić.
  3. Ubezpieczenie chorobowe – jeżeli płacisz składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. na ubezpieczenie chorobowe, to masz dostęp do świadczeń oraz możliwości zawieszenia opłacania świadczeń na czas choroby.
  4. Współpraca z zewnątrz – właściciel firmy niestety nie jest w stanie zająć się wszystkim w nowo prowadzonej firmie, szczególnie jeżeli nie posiada doświadczenia. Współpraca np. z biurem rachunkowym pozwoli znacznie obniżyć koszta, zaoszczędzić czas oraz poprawić wizerunek firmy, a przedsiębiorcy umożliwić skupienie się na pozyskiwaniu Klientów.

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.

Zysk, jaki osiągnięty został przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać podzielony pomiędzy wspólników oraz wypłacony na ich rzecz w formie dywidendy. Od tego, jaka wysokość otrzymanej kwoty zostanie przekazana przedsiębiorcom zależy przede wszystkim stosunek liczby posiadanych przez nich udziałów. Istnieje pewne rozwiązanie, które może zmienić zasadę wypłacania udziałów. Zrealizować go można na dwa sposoby
poprzez ustanowienie udziałów uprzywilejowanych
poprzez przyznanie wspólnikom uprawnień osobistych
Stopień uprzywilejowania udziałów w zakresie dywidendy nie jest nieograniczony. Kwota dywidendy przypadającej na udział nie może przewyższać o więcej niż połowę kwoty przypadającej na udział nie uprzywilejowany.
Od tego, jak ważny udział będzie w zakresie dywidendy zależy nie sama kwota i jej zakres praw, a wspólnik. Możliwe jest więc posiadanie przez jednego wspólnika tak udziałów uprzywilejowanych, jak i nieuprzywilejowanych do wysokości dywidendy.
Pamiętać należy, że granice takiego uprzywilejowania ściśle zostały określone przepisami prawa. I tak, na udziały uprzywilejowane nie może przypadać więcej niż 150% dywidendy.

Czy można otworzyć spółkę z o.o. z obcokrajowcem?

W dzisiejszym świecie współpraca z obcokrajowcem w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to duża korzyść dla obydwu stron. Automatyzacja i technologia umożliwia przedsiębiorcom prowadzić dowolne przedsięwzięcie z ludźmi z drugiego końca świata, bez obowiązku wychodzenia z domu. Wiele osób jednak nie zdaje sobie sprawy czy rzeczywiście jest możliwe założenie przedsiębiorstwa ze wspólnikiem, który nie jest obywatelem RP.
Według ustawy wyróżnia się 3 grupy cudzoziemców:

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
  • cudzoziemcy posiadający tytuł prawny do pobytu na terytorium RP
  • pozostali cudzoziemcy

W kwestii prawnej obcokrajowcy należący do pierwszej grupy, czyli zamieszkujący terytorium należące do UE nie mają ograniczeń co do prowadzenia własnej firmy w Polsce. Inaczej sprawa wygląda w drugiej kategorii, ponieważ według ustawy, aby założyć biznes na terytorium RP cudzoziemcy muszą posiadać tytuł prawny do pobytu – w postaci zezwolenia, zgody, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub Karty Polaka.
Po otrzymaniu dokumentu, który umożliwia w pełni legalny pobyt w kraju nie stoi już nic na przeszkodzie, aby utworzyć współpracę z obcokrajowcem.

Call Now Button