Zmiana nazwy spółki z o.o.

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają prawo do zmiany nazwy spółki, czyli jej firmy. Może to zostać dokonane poprzez zamianę, dodanie lub usunięcie pewnych elementów w nazwie. Ważne jest to, aby wspólnicy dopilnowali tego, by firma nie wprowadzała w błąd, w szczególności, co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Nazwa nie może koligować z inną firmą na rynku o takim samym profilu działalności.

Zmiana nazwy spółki z o.o. podlega podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników, która jest protokołowana w formie aktu notarialnego.

Nową nazwą spółka może posługiwać się od momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy. Istotna jest data postanowienia, na podstawie którego zmiana nazwy spółki została wpisana do KRS.

Wniosek o wpis zmiany nazwy (firmy) spółki z o.o. powinien zostać przygotowany na odpowiednich formularzach KRS. Do wniosku o wpis trzeba dołączyć też uchwałę zgromadzenia wspólników sporządzoną w formie aktu notarialnego oraz tekst jednolity umowy spółki po zmianach, a także wypełnione formularze aktualizujące, informujące o zmianie nazwy, które muszą zostać przekazane przez sąd rejestrowy do odpowiednich instytucji.

W jaki sposób podwyższyć kapitał w spółce akcyjnej?

Spółka akcyjna to forma spółki kapitałowej, której działanie opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał spółki składa się z wkładów założycieli spółki. W Polsce tego rodzaju spółki działają na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka nabywa osobowość prawną w chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Minimalna wysokość kapitału spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł, a minimalna wartość nominalna akcji to 1 grosz.

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:
– podwyższenie ze środków własnych spółki
– podwyższenie zwykłe
– podwyższenie docelowe
– podwyższenie warunkowe

Każde podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka cicha

Spółkę cichą tworzą osoby, które mają obowiązek dostosowania się do przepisów ogólnych. Umowa zawierana w tego rodzaju spółce to umowa nienazwana.

Istotą spółki cichej jest wniesienie przez wspólnika cichego, dysponującego majątkiem rzeczowym lub finansowym, wkładu na rzecz drugiego wspólnika (jawnego), prowadzącego przedsiębiorstwo lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu. Wkład wspólnika cichego upoważnia go do udziału w zyskach, jednak nie odpowiada on za zobowiązania spółki wobec wierzycieli.

Spółka cicha jest odmianą umowy cywilnoprawną dwóch stron, a jej istnienie ograniczyć możemy do małych i średnich przedsiębiorstw.

Prawa wspólników w spółce z o.o. – czytaj!