Odejście wspólnika ze spółki komandytowej

Jeżeli umowa spółki komandytowej została zawarta na czas nieograniczony wówczas wspólnik może wypowiedzieć umowę na sześć miesięcy przed zakończeniem roku obrotowego, chyba że umowa stanowi inaczej. Jako iż w większości przypadków rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym można założyć że do końca czerwca przedsiębiorca ma czas aby opuścić spółkę. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia pozostałym wspólnikom bądź wspólnikowi uprawnionemu do reprezentacji spółki.

Wypowiedzenie umowy przez wspólnika, jeżeli tak stanowi umowa może oznaczać koniec spółki, jednak wcale nie musi tak być. Decyzja o dalszym losie spółki musi zostać podjęta do końca terminu wypowiedzenia w przeciwnym razie przeprowadzona zostanie jej likwidacja.

Dodatkowo wspólnik może zdecydować się na przekazanie swoich praw i obowiązków osobie trzeciej, jeżeli w umowie została przewidziana taka możliwość i pozostali wspólnicy wyrazili na to zgodę.

Likwidacja spółki

Czasem z powodów osobistych bądź ekonomicznych przedsiębiorcy są zobowiązani do likwidacji prowadzonej przez siebie działalności. Zakończenie działalności przez likwidację odnosi się do wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych.

Do likwidacji przedsiębiorstwa właścicieli bardzo często zmuszają zmiany przepisów dotyczących zasad funkcjonowania działalności, zbyt duża konkurencja bądź upływ czasu, który został przewidziany na funkcjonowanie spółki.

Przyczyny ekonomiczne zazwyczaj wymagają postępowania upadłościowego. Przesłankami do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność oraz moment, w którym zobowiązania przekraczają wartość majątku spółki.

Najprościej mówiąc likwidacja polega na stopniowym wygaszaniu spraw związanych ze spółką, ściąganiu wierzytelności, wypełnianiu jej zobowiązań i upłynnieniu jej majątku.

Likwidacja przeciętnie trwa kilka miesięcy, w skrajnych przypadkach zajmuje jednak nawet kilka lat. Ostatnim etapem likwidacji jest rozwiązanie spółki. Wówczas spółka zostaje wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego i przestaje prowadzić działalność.

Stoisz przed dylematem odnośnie tego czy sprzedać, czy zlikwidować działalność? Koniecznie przeczytaj o tym artykuł!

REJESTRACJA FIRMY ONLINE

REJESTRACJA SPÓŁKI ZA POMOCĄ INTERNETU

Wielu z nas marzy o własnej działalności gospodarczej. Nic dziwnego, skoro jest to pewniejszy sposób na ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej i zapewnienie odpowiedniego bytu sobie oraz rodzinie. Wielu z nas pragnie podjąć kroki do otworzenia własnej firmy, jednak nie każdy ma na tyle odwagi by realizować zamierzony cel. Ostatnio przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z ułatwień w otworzeniu działalności. Jakich? Sprawdź! Więcej