Największa zaleta spółki z o.o.

Większość przedsiębiorców decydujących się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością robi to ze względu na jej największą zaletę, którą jest jak sama jej nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. To jedna z podstawowych zasad konstrukcyjnych spółki z o.o. Znajdziemy o tym adnotację w Kodeksie Spółek Handlowych.

Art. 151 Kodeksu spółek handlowych
§ 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków. Po pierwsze, wspólnik może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę za zobowiązania spółki w organizacji do wysokości wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, który nie został jeszcze wniesiony.

Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę wspólnik może ponosić także w przypadku gdy jednocześnie pełni rolę członka zarządu. Odpowiedzialność ta będzie dotyczyła zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań cywilnoprawnych, których spółka nie była w stanie uregulować podczas egzekucji komorniczej.

KIEDY WARTO SIĘ ZDECYDOWAĆ NA ZAKUP GOTOWEJ SPÓŁKI?

KIEDY ZALEŻY NAM NA CZASIE
Zakup gotowego podmiotu gospodarczego umożliwia nam rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności praktycznie już następnego dnia od dokonania wszystkich formalności z nim związanych. Gotowe podmioty są zwykle wyposażone we wszystkie niezbędne atrybuty do prowadzenia działalności, numery: KRS, NIP, REGON, a czasem nawet VAT.

KIEDY BOIMY SIĘ FORMALNOŚCI
Proces rejestracji każdego podmiotu gospodarczego wiąże się ze sporą ilością formalności do spełnienia, często w różnych urzędach. W sytuacji kiedy decydujemy się na zakup gotowego podmiotu, formalności ograniczają się do minimum, wystarczy, że odwiedzimy biuro firmy, z której oferty skorzystaliśmy.

KIEDY POTRZEBUJEMY SPÓŁKI Z HISTORIĄ
Nie musi to być koniecznie podmiot gospodarczy z historią zawierającą wiele różnych transakcji, często chodzi o staż spółki na rynku. Im spółka dłużej funkcjonuje na rynku gospodarczym, tym większą wiarygodność posiada w opinii instytucji do spraw finansowania. Dzięki temu łatwiej jej jest uzyskać różnego rodzaju dofinansowania, czy dotacje.

KIEDY POTRZEBUJEMY OKREŚLONEJ SPECYFIKACJI
Gotowe podmioty gospodarcze mogą być wyposażone w odpowiednie decyzje, interesujące nas koncesje, czy zezwolenia. Często rozpoczęcie jakiejś działalności wymaga konkretnej koncesji, którą samodzielnie ciężko jest uzyskać, w tym przypadku zakup podmiotu z takim pozwoleniem jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem na rozkręcenie własnego biznesu.

Przypomnienie – procedura rejestracji spółki z o.o.

Mimo wielu artykułów na ten temat, wciąż otrzymujemy wiele pytań dotyczących procedury rejestracyjnej spółki z o.o.. Otóż proces ten każdorazowo przebiega tak samo. Zawsze założenie własnej spółki z o.o. wiążę się z obowiązkiem podjęcia kilku kroków, które są niezbędne do tego, aby spółka mogła rozpocząć działalność.

Do obowiązków, z których należy się wywiązać przed rozpoczęciem działalności, zaliczamy:
– sporządzenie i podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego z podpisami wspólników,
– uregulowanie kapitału zakładowego,
– dostarczenie do KRS dwóch egzemplarzy umowy spółki,
– powołanie organów spółki,
– wpisanie danej spółki do KRS.

Z kolei dokonując wpisu rejestrowanej spółki w KRS, konieczne jest skompletowanie poniższych informacji:
– KRS-W3, czyli wniosek o rejestrację,
– KRS-WE, czyli dane osobowe wspólników,
– KRS-WK, czyli dane wybranych organów spółki,
– KRS-WM, czyli informacja o przedmiocie działalności,
– KRS-WA, czyli informacja o oddziałach spółki,
– KRS-Z30, czyli sprawozdanie finansowe oraz inne niezbędne dokumenty,
– informacja o wniesieniu kapitału zakładowego,
– formularze NIP-2, RG-1,
– dokumenty potwierdzające powołanie organów spółki,
– lista wspólników spółki,
– dokument potwierdzający posiadanie praw do lokalu.