Czy warto zostać vatowcem?

Osoby decydujące się na otworzenie spółki bardzo często zastanawiają się, czy warto wpisać swoją działalność do rejestru VAT, a więc czy zostać płatnikiem podatku od towarów i usług.
Cóż odpowiedź zależy przede wszystkim od tego, jaką formę przedsięwzięcia zamierzamy poprowadzić oraz jego aktywności.

Wpis do VATu jest niezwykle korzystny jeżeli planujemy duże i regularne inwestycje. Wówczas obniżamy je o 23% (wysokość podatku VAT) oraz 18% podatku dochodowego (jeżeli inwestycję zamieścimy w kosztach).
VAT będzie również bardzo opłacalny, jeżeli większość naszych klientów również jest płatnikami tego podatku. W przeciwnym razie staniemy się mało atrakcyjni pod względem ceny oferowanych przez nas towarów bądź usług.

Zasadniczą wadą podatku VAT są jego skomplikowane i trudne do zrozumienia przepisy. Ponadto zmiany, które weszły w życie 1. stycznia 2017 roku znacznie utrudniły uzyskanie wpisu do tego rejestru. Aktualnie przedsiębiorcy pragnący zostać podatnikami VATu muszą liczyć się z możliwością nałożenia na nich wysokiej kaucji rejestracyjnej (od 20 000 zł do 200 000 zł), a nawet kategoryczną odmową.

Spółka offshore

Spółka offshore to typ osób prawnych, zakładanych w tak zwanych rajach podatkowych. Miejsca, w których możemy założyć taki podmiot to przede wszystkim: Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Nevis, Panama, Samoa, Seszele, St. Vincent oraz Wyspy Marshalla.

Offshore zapewnia między innymi obniżenie, a nawet całkowite uniknięcie opodatkowania oraz osiągniecie większego zysku, dzięki finansowaniu transakcji przez spółkę bezpodatkową.

Co ważne w rajach podatkowych obecny jest wysoki poziom poufności. Oznacza to, że dane właściciela spółki przechowywane są w pliku Agenta Rejestrowego, któremu zabrania się ujawniania tych informacji osobom trzecim, w tym również urzędom innych państw.

Czasem zdarzają się sytuacje, w których firma za granicą musi dysponować większą wiarygodnością. W tym celu warto zdecydować się na zakup gotowej spółki z czystą historią gospodarczą.
Spółki offshore mają prawo do zakładania rachunków bankowych w bankach światowych. W przypadku Polski banki wprowadzają jednak liczne utrudnienia w otwieraniu kont firmom ze strefy offshore.

Zobacz dlaczego warto założyć firmę -> klik

Aktywa w przedsiębiorstwie

W ustawie o rachunkowości aktywa definiowane są jako kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Aktywa dzielą się na aktywa obrotowe oraz aktywa trwałe. Tworzą one majątek przedsiębiorstwa.

Do aktyw trwałych zaliczamy:

  • wartości niematerialne i prawne,
  • rzeczowe aktywa trwałe,
  • należności długoterminowe,
  • inwestycje długoterminowe,
  • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywami obrotowymi są:

  • zapasy,
  • należności krótkoterminowe,
  • inwestycje krótkoterminowe,
  • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
UWAGA! Załóż spółkę przed zmianą przepisów! Od 12.02.2017 będzie więcej formalności i więcej obowiązkowych kosztów dodatkowych!