Czy śmierć przedsiębiorcy to koniec firmy?

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jednocześnie formalnie umiera także jego firma.

Jednoosobowe działalności gospodarcze odgrywają ogromnie ważną rolę na polskim rynku. Znacząco wpływają na PKB naszego kraju, gospodarkę krajową oraz rynek pracy.

Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej każdego roku napływają setki nowych zgłoszeń, dotyczących wykreślenia firmy z rejestru z powodu śmierci jej właściciela. Problem ten prawdopodobnie będzie narastał ze względu na coraz mocniej starzejące się społeczeństwo.

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, jak ważna jest zmiana istniejących przepisów w tym zakresie, tak aby firma po śmierci właściciela mogła nadal funkcjonować. Będzie to bardzo korzystne zarówno dla polskiej gospodarki, jak i spadkobierców działalności.

Nowe przepisy mają wprowadzić funkcję „zarządcy sukcesyjnego”, który mógłby nadal prowadzić firmę w przypadku śmierci właściciela. Zmiany mają zostać wprowadzone także w zwolnieniu z podatku od spadków.

Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej?

Nie ma przeszkód, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się wspólnikiem spółki jawnej. Czy jednak to się opłaca?

Spółka jawna jest spółką osobową, która może być założona z inicjatywy przynajmniej dwóch osób. Konstrukcja spółki jawnej jest nietypowa, rzadko spotykana w obrocie. Zazwyczaj myśląc o spółce jawnej myślimy o spółce jawnej osób fizycznych, jednak jej wspólnikami mogą być również osoby prawne.

Czym charakteryzuje się spółka jawna, w której wspólnikiem jest spółka z o.o.?

  • Odpowiedzialność wspólników – W spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie ze spółką całym swoim majątkiem. Oznacza to, że za zobowiązania spółki jawnej odpowiada również spółka z o.o., jako jej wspólnik.
  • Opodatkowanie – Spółka jawna jest transparentna podatkowo, co oznacza, że nie płaci podatku dochodowego. Podatnikiem podatku dochodowego są w takiej spółce jedynie wspólnicy, w tym spółka z o.o..
  • Prowadzenie księgowości – Należy pamiętać o tym, że jedynie spółki jawne osób fizycznych mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów i tylko pod warunkiem, gdy ich przychód nie przekroczy 1 200 000 euro rocznie. Natomiast spółki jawne, w których choćby jednym ze wspólników jest osoba prawna są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości (bez względu na wysokość przychodów).

Wiele osób często zastanawia się czy jednoosobowa spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki jawnej. Nie ma przeszkód, aby taka działalność gospodarcza została wspólnikiem.

Pełnomocnik na Zgromadzeniu Wspólników spółki z o.o.

Jednym z podstawowych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uczestnictwo na Zgromadzeniu Wspólników. Co do zasady wspólnik nie ma obowiązku by w takim spotkaniu uczestniczyć, jednak notoryczne uchylanie się od tego może stanowić podstawę do wyłączenia wspólnika ze spółki.

W niektórych sytuacjach w Zgromadzeniu muszą uczestniczyć wszyscy wspólnicy np. podczas nieformalnego zgromadzenia. Co ważne, wspólnik nie musi osobiście realizować swojego uczestnictwa. Może do tego upoważnić odpowiednie osoby.

Kto zatem może zostać pełnomocnikiem w spółce z o.o.?

Wybór pełnomocnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ogranicza Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych. Prawo cywilne nakazuje, aby osoba będąca pełnomocnikiem posiadała co najmniej ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych. W związku z tym może być to każda osoba, która ukończyła 13 rok życia.

Kodeks Spółek Handlowych z kolei przewiduje, iż pełnomocnikiem na Zgromadzeniu Wspólników nie może być członek Zarządu oraz pracownik spółki.