Co oznacza, że spółka z o.o. jest „czysta”?

Wiele osób decydujących się na podjęcie prowadzenia własnej działalności odrzuca założenie spółki, ponieważ nadal jej procedura kojarzy się z długotrwałym procesem rejestracji. Warto tutaj zaznaczyć, że istnieje możliwość założenia spółki za pośrednictwem systemu S24. W tej sytuacji otrzymujemy podmiot po 24h, który posiada pełną dokumentację.

Istotnie należy podkreślić, że wielu przedsiębiorców stanowczo wybiera rozwiązanie jakim jest zakup gotowej spółki. Często podkreślają, że liczy się dla nich „czysta historia spółki” – co to oznacza?

Czysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że:

  • nie podejmowała żadnej działalności
  • nie posiada długów
  • nie jest powiązana umowami z innymi podmiotami
  • nie posiada zobowiązań względem ZUS, US

Jedynym rozsądnym rozwiązaniem w przypadku zakupu spółki jest zdecydowanie się na podmiot, który został założony przez doświadczonych specjalistów, a następnie czekał „uśpiony” na nabywcę.

Jak poradzić sobie z podwójnym opodatkowaniem w spółce z o.o?

W spółce z o.o. oraz w spółce akcyjnej można się spotkać z zjawiskiem podwójnego opodatkowania czyli obowiązkiem odprowadzania podatku od zysków spółki, osiągniętych w danym roku obrotowym oraz od dywidend wypłacanych wspólnikom, stanowiących ich dochód.

Podwójne opodatkowanie występujące w spółce z o.o. można zminimalizować! Jednym z uniwersalnych sposobów jest utworzenie spółki z o.o. komandytowej. To rozwiązanie na miarę każdego przedsiębiorstwa i w pełni legalne.

Kolejnymi z sposobów jest wynajem pomieszczeń, powierzenie obowiązków prezesa jednemu z wspólników, wykorzystywanie prywatnego auta do celów służbowych.

Wszystkim, którzy borykają się konsekwencjami podwójnego opodatkowania polecamy założenie spółki z o.o. komandytowej. Z chęcią pomożemy wszystkim w zakładaniu takiej spółki.

Aktualizacja

Od 1 stycznia 2021 roku spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. Z tego względu większość pomysłów na uniknięcie podwójnego opodatkowania stanie się nie skuteczna. Trwają poszukiwania patentów, które pozwoliłyby zachować jednokrotne opodatkowanie. Na ten moment rozwiązań nie ma, co oznacza, że od nowego roku przedsiębiorców czekają duże obciążenia finansowe.

Wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.

Jedna z najczęściej wybieranych form prawnych przez osoby decydujące się na prowadzenie własnej firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W jaki sposób następuje wypłata wynagrodzenia ze spółki z o.o.?

Jednym z ważniejszych praw wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do dywidendy. Warto zaznaczyć, że wypłacając wspólnikowi dywidendę stanowi ona przychód podlegający opodatkowaniu.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych dywidenda może zostać wypłacona raz w roku. Sposób oraz wysokość jej wypłacenia uzależnione są od wypracowanego przez spółkę zysku w ciągu roku. W przypadku, gdy podmiot nie wygeneruje zysku wspólnicy pozbawieni są prawa do wypłaty dywidendy.

Dodatkowym prawem w tym zakresie jest wypłata zaliczki na początek przyszłej dywidendy. Procedura ta związana jest jednak z koniecznością spełnienia szeregu formalności uprawniających do skorzystania z tego rozwiązania.

W jaki sposób najkorzystniej dokonać wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o.?

Wypłaty wynagrodzenia w spółce z o.o. najlepiej dokonać na podstawie:
– umowy o pracę;
– umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
– kontraktu menedżerskiego;
– powołania do pełnienia funkcji w zarządzie spółki;
– powtarzających się świadczeń niepieniężnych oraz
– w formie zaliczki na poczet dywidendy.

Call Now Button