Jak zarejestrować stowarzyszenie?

Podmiot, który nazywany jest „stowarzyszeniem” stanowi dowolne zrzeszenie osób, które podejmują działania w celach niezarobkowych. Założenie stowarzyszenia wymaga dopełnienia formalności oraz przeprowadzenie całej procedury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jednym z obowiązkowych etapów jest rejestracja stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związane jest to z koniecznością złożenia formularzy:
– KRS-W20 (zgłoszenie stowarzyszenia)
– KRS-WK (zgłoszenie zarządu)
– KRS-WK (zgłoszenie komisji rewizyjnej)
– KRS-WM (zgłoszenie zakresu działalności oraz wpis do rejestru przedsiębiorców)

Założyciele stowarzyszenia powinni również dołączyć do wnioski statut stowarzyszenia, protokół z zebrania założycielskiego oraz listę członków założycieli, a także podjęte uchwały na zebraniu i oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń.

Warto zaznaczyć, że uzyskanie wpisu do KRS stanowi moment nadania stowarzyszeniu numeru REGON oraz NIP.

Bez wątpienia warto wspomnieć również o tym, że stowarzyszenie może uzyskać status organizacji pożytku publicznego.

Uproszczenia dla przedsiębiorców

W 2018 roku polskich przedsiębiorców czeka wiele zmian, które będą miały na celu ułatwienie im prowadzenia działalności w naszym kraju. Od ubiegłego roku w życie wcielonych zostało aż ponad 100 realnych ułatwień dla biznesu, takich jak na przykład:

– możliwość jednorazowej amortyzacji do 100 tysięcy złotych*,
– podwyższenie limitu, od którego obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości do 2 milionów euro przychodu rocznie,
– wprowadzenie od 1 stycznia Rejestru Należności Publicznoprawnych, dzięki któremu będzie można sprawdzić czy kontrahent nie ma zaległości, na przykład podatkowych,
– zakaz wielokrotnej kontroli jednej sprawy,
– wprowadzenie szybkiego, uproszczonego postępowania w przypadku sporów o kwoty mniejsze niż 20 000 zł.

Trwają pracę nad tak zwaną „konstytucją biznesu”, już wkrótce opracowany zostanie nowy typ spółki – uproszczona spółka akcyjna przeznaczona dla początkujących, innowacyjnych firm. Trwają konsultacje ustawy zawierającej ponad 50 uproszczeń, głównie podatkowych, które przewidują:

– możliwość zakwalifikowania wynagrodzenie małżonka jako koszt uzyskania przychodu, od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie członków rodziny jest kosztem uzyskania przychodu
– podwyższenie limitu, po którego przekroczeniu przedsiębiorcy przestają być uznawani za „małych podatników”, od 2020 roku status małego podatnika od podatku dochodowego objęty jest podwyższonym do 2 000 000 euro limitem, natomiast w podatku VAT pozostaje on na poziomie 1 200 000 euro
– o wiele jaśniejsze przepisy dla spółki z o.o., od 2019 roku funkcjonują nowe, jaśniejsze przepisy dotyczące funkcjonowania spółek z o.o.
– wprowadzenie ulgi na złe długi, od 2019 roku obowiązuje ulga za złe długi, która umożliwia podatnikowi odzyskanie kwoty podatku należnego, jeśli w ciągu 90 dni kontrahent nie ureguluje należności 
– możliwość jednorazowego rozliczenia straty do 5 milionów złotych. wprowadzono z początkiem 2019 roku, a od 2020 roku można zrobić to o wiele szybciej, jeśli pozwala na to osiągany dochód

*aktualne dane

*jednorazowej amortyzacji w 2020 roku można dokonać do wysokości kwoty 50 000 euro (219 000 zł)

NOWOŚCI W PRAWIE SPÓŁEK

ZAŁÓŻ SPÓŁKĘ ZA ZŁOTÓWKĘ!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tych spółek, po które przedsiębiorcy sięgają najczęściej. Czy zmniejszenie kapitału zakładowego wzbudzi jeszcze większe zainteresowanie przedsiębiorców? Więcej

Call Now Button